Den bez aut

Pro někoho pohroma, pro jiného nesplnitelný sen. V Kadani v podhůří Krušných hor se akce s tímto názvem konala jen na relativně malém prostoru. Ve čtvrtek 18. září jsme se společně s BESIP Teamem Centra služeb pro silniční dopravu přesvědčili, že na toto téma lze připravit zajímavou akci v rámci Evropského týdne bez aut.

Byla určena dětem a jejím cílem bylo přesvědčit je, že na kratší vzdálenosti je možné nahradit automobilovou dopravu třeba jízdou na kole. V rámci bezpečnosti v silničním provozu je ale nutné znát a dodržovat pravidla. Proto se Den bez aut konal na prostorném, dobře vybaveném a udržovaném dětském dopravním hřišti. BESIP Team a další partneři pro děti připravili pestrý program, jehož hlavním mottem byla bezpečnost v dopravě. Kromě testů z pravidel silničního provozu si děti zopakovaly i to, jak má být vybaveno jízdní kolo. Velký zájem byl o otočný trenažér, který simuluje převrácení vozidla při skutečné dopravní nehodě. Na učebně pravidel silničního provozu jsme zastihli nejmenší účastníky, děti z mateřské školy. Seznamovaly se tady s vybavením kola a při rozeznávání některých dopravních značek projevily až překvapivě dobré znalosti. Na závěr nám společně s paní učitelkou zazpívaly písničku o zebře, v tomto případě jako metaforickém pojmenování přechodu pro chodce.Na přípravě a realizaci se podíleli tito partneři Dětského dopravního hřiště v Kadani: Městská policie Kadaň, DDM Šuplík, Krušnohorský Auto Moto klub Kadaň, Nevix Cyklosport, Radka – mateřské centrum Kadaň, Gymnázium Kadaň, Střední zemědělská škola Kadaň.


Pana Ing. Jiřího Pazderu, vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Kadani, jsme požádali o krátký rozhovor.

Pane Pazdero, tahle akce je v Kadani premiérou?

Tuto akci pořádáme každoročně v měsíci září.

Vaše dopravní hřiště včetně učebny je přímo ukázkové. Funguje po celý školní rok?

Dětské dopravní hřiště je využíváno v období měsíců března až října a to jak základními, tak i mateřskými školami nejen z Kadaně, ale i širokého okolí. Není výjimkou i účast základních škol z Chomutova a Jirkova.

Viděli jsme také ukázku dopravní výchovy dětí z mateřské školy.

Domnívám se, že dopravní výchovu je nutno vštěpovat dětem již od útlého věku. Proto provádíme i výuku dětí předškolního věku. Dopravní výuka je dle mého názoru na všech stupních vzdělávání nedostatečná. Děti z mateřských škol jsou bezprostřední, výuka je pro ně skutečnou zábavou a pro vyučující skutečnou odměnou.

Je zjevné, že Vás tahle práce zajímá a těší. Můžete stručně zhodnotit její výsledky?

Letošního Evropského dne bez aut se zúčastnilo cca 600 dětí. Takovéto počty máme každoročně. Pokud připočtu děti, které se účastní ostatních akcí na dopravním hřišti, dostaneme se k počtu převyšující jeden tisíc. Městská policie odučí v rámci dopravní výchovy stovky hodin ročně. Pokud by veškeré akce, které organizujeme, přispěly k záchraně alespoň jednoho dětského života, považuji to za velkou výhru a ocenění našeho mravenčího snažení.

Děkujeme a přejeme mnoho úspěchů ve Vaší opravdu záslužné práci.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…