ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
STK a SME od 1. ledna 2015 - novela zákonem č. 239/2013 Sb.

STK a SME od 1. ledna 2015 - novela zákonem č. 239/2013 Sb.

Novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích zákonem č. 239/2013 Sb. je poměrně rozsáhlá. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2015 a proto jsme v legisvakanční lhůtě připravili přehled vybraných změn, které se týkají provozu stanic technické kontroly a stanic měření emisí.

Novela se kromě jiného týká například oblasti přístrojů a vybavení stanice technické kontroly, vnitřní organizační struktury a systému řízení jakosti, povinností provozovatele STK, technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí, profesního osvědčení kontrolního technika a mechanika stanice měření emisí, prohlubovacích kurzů ke zvyšování kvalifikace podle zákoníku práce, závěrečných zkoušek odborné způsobilosti, povinností provozovatele stanice měření emisí, povinností mechanika, atd.

První část vybraných změn obsahuje nový § 48a Informační systém stanic technické kontroly a ve druhé části pokračuje § 54 až 71. Poslední částí jsou vybraná přechodná ustanovení. 

Nový § 83 Přestupky uvedeme v dalším materiálu.

novela_56_2001.pdf

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…