ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Nehodovost po devíti měsících roku

Nehodovost po devíti měsících roku

Po uplynutí třetího čtvrtletí letošního roku je téměř jisté, že počet usmrcených osob při dopravních nehodách bude vyšší než v roce 2013. Vývoj tohoto nejzávažnějšího a nejsledovanějšího následku dopravních nehod je již od prvního čtvrtletí nepříznivý, po devíti měsících je počet usmrcených vyšší už o 42 osob než v předchozím roce.

Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky.

Statistické údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx


Srovnání celkového počtu evidovaných nehod na celém území České republiky v období leden až září v letech 2010 – 2014:

Z grafu je patrný nárůst celkového počtu nehod oproti roku 2013 ve srovnatelném období (leden - září).Následkem dopravních nehod bylo ve třech čtvrtletích roku 2014 usmrceno celkem 473 osob.

Nejvíce usmrcených bylo při nehodách zaviněných na silnicích I. a II. třídy (33,6 %, resp. 25,4 % z celkového počtu). Oproti devíti měsícům loňského roku byl počet usmrcených vyšší především při nehodách na silnicích III. a II. třídy a místních komunikacích (o 32,8 %, resp. o 22,5 %, resp. o 28,2 %. Nejvyšší snížení počtu usmrcených je na silnicích I. třídy, o 7 osob. (Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden – září 2014, Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR; v Praze dne 9. října 2014).


Vývoj od počátku roku v jednotlivých čtvrtletích:

Nejvyšší nárůst vykazuje období duben – červen, ve kterém bylo usmrceno o 21 osob více než v předchozím roce.Následující graf ukazuje porovnání počtu usmrcených osob v důsledku dopravních nehod za srovnatelné období (leden až září) v letech 2010 – 2014:

Ve srovnání s rokem 2013 je patrný nárůst; od roku 2010 je počet usmrcených osob v období leden – září druhý nejnižší.Celkový počet těžce a lehce zraněných osob při dopravních nehodách za tři čtvrtletí roku 2014 ve srovnání s roky 2010 – 2013:

Počet lehkých zranění je ve srovnatelném období nejvyšší od roku 2010.Nehodovost v jednotlivých měsících v období leden – září 2014:


Uplynulé měsíce roku 2014 seřazené podle počtu nahlášených a Policií ČR vyšetřovaných nehod:Počet nehod v jednotlivých dnech týdne v období leden – září 2014:

Stejně jako v letech 2012 a 2013 se nejvíce nehod ve srovnatelném období stalo v pátek. V měsících leden až září 2014 je však pátečních nehod o 111 více než v loňském roce a o 368 více než v roce 2012.


Následující grafy ukazují počet usmrcených osob při dopravních nehodách v jednotlivých dnech týdne ve srovnatelném období leden – září 2014, 2013 a 2012.

Srovnatelná období v letech 2012 a 2013:Hlavní příčiny dopravních nehod

Nejčastější příčinou dopravních nehod je v období leden - září 2014 nesprávný způsob jízdy, v jehož důsledku při nehodách zemřelo celkem 175 osob. Druhou nejčastější příčinou je v tomto období nedání přednosti v jízdě (zemřelo celkem 69 osob), následuje nepřiměřená rychlost (zemřelo 169 osob) a nesprávné předjíždění (zemřelo 23 osob).

Oproti dvěma předcházejícím rokům se zvýšil počet nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě.

Hlavní příčiny nehod ve srovnatelném období v letech 2012 a 2013:Následující tabulka obsahuje deset nejčetnějších zjištěných příčin dopravních nehod v období leden – září 2014:
Tabulka uvádí přehled o počtu nehod a počtu usmrcených osob podle sledovaných viníků ve III. čtvrtletí 2014:V tomto období Policie ČR šetřila 10 237 nehod (19,2 % z celkového počtu nehod řidičů), kdy viník z místa nehody ujel. Při těchto nehodách došlo k usmrcení 8 osob a 569 osob bylo zraněno. Počet těchto nehod je oproti předchozímu roku vyšší o 568 nehod (tj. o 5,87 %), počet usmrcených je vyšší o 1 osobu a počet zraněných je nižší o 62 osob (Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden – září 2014, Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR; v Praze dne 9. října 2014).Nehody pod vlivem alkoholu v období leden – září 2014 ve srovnání se stejným obdobím let 2010 - 2013:


Počet usmrcených osob při dopravních nehodách pod vlivem alkoholu v měsících leden - září 2014 ve srovnání se stejným obdobím v letech 2010 - 2013 :Místa nehod

Porovnání místa nehody (obec, mimo obec, dálnice) v období leden – září 2014 a počtu usmrcených osob v důsledku dopravní nehody na těchto místech:

Celkový počet nehod:

Celkem usmrceno osob:Srovnání celkového počtu evidovaných nehod a počtu usmrcených osob ve III. čtvrtletí roku 2014 podle krajů České republiky:

Celkový počet nehod:


Celkem usmrceno osob:


Převzato z Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden – září 2014, Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR; v Praze dne 9. října 2014:

Nejhoršími dny hodnoceného období byl pátek 12. září (357 nehod), úterý 26. srpna (348 nehod), čtvrtek 29. května (342 nehod), pátek 23. května (335 nehod) a pátek 18. dubna, kdy Policie ČR šetřila 327 nehod.

Nejtragičtějším dnem v tomto období byl čtvrtek 31. července s devíti usmrcenými.

Oproti roku 2013 zaznamenáváme pokles usmrcených chodců o 8 osob, avšak v devíti měsících letošního roku zemřelo na silnicích více dětí než za celý loňský rok.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…