ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Zveme Vás do naší expozice na veletrhu CZECHBUS 2014

Zveme Vás do naší expozice na veletrhu CZECHBUS 2014

Vážení dopravci, řidiči, již potřetí budeme na specializovaném veletrhu CZECHBUS (19. – 21. 11. 2014) http://www.czechbus.eu/ prezentovat odbornou činnost pracovníků Mobilních expertních jednotek CSPSD. Hlavním důvodem naší účasti je skutečnost, že právě na této úzce zaměřené výstavě se koncentruje velký počet dopravců a řidičů působících v osobní dopravě. Vytváří se tak ojedinělý časový prostor pro informační aktivity v rámci preventivního programu, který je součástí naší expertní činnosti.

Během tří dnů si budete moci v samostatné expozici prohlédnout vozidlo MEJ a jeho vybavení. Přítomní pracovníci Vám předvedou technické a softwarové vybavení používané při silničních kontrolách. Na velkoplošné projekci budete moci shlédnout záběry ze silničních kontrol a množství fotografií dokumentujících zjištěné závady a dokladujících odbornou připravenost našich pracovníků. Přítomní pracovníci budou rovněž připraveni reagovat na Vaše dotazy z oblasti kontroly autobusů, jejich vybavení příslušnou dokumentací a povinnou výbavou. Zajímavým tématem pro Vás jistě bude i problematika kontroly technického stavu autobusů s ohledem na připravované legislativní změny. Rádi si vyslechneme i Vaše názory, podněty a připomínky k naší práci.

Pro odbornou veřejnost (dopravce podnikající v osobní dopravě, dispečery a řidiče autobusů) jsou připraveny

dvě odborné přednášky, které proběhnou 20. 11. 2014

od 10:00 do 12:00 hodin

v přilehlém přednáškovém sále.

"Silniční kontroly zaměřené na kontrolu dodržování podmínek pro hromadnou přepravu osob"

Odbornou problematiku včetně otázek postavení pracovníků Mobilních expertních jednotek, související legislativy, povinností subjektů podílejících se na přepravě, předepsaných dokladů atd. přednese expert na veřejnou osobní dopravu.

„Povinnosti dopravce a řidiče při provozování linkové dopravy, jestliže délka tratě této linky nepřesahuje 50 km, postupy při kombinovaném provozu“.

Legislativní podmínky, zásady bezpečné dopravy a další objasní odborný pracovník v oblasti sociálních předpisů.Těšíme se na setkání s Vámi na stánku č. 13 v levém křídle Průmyslového paláce

na výstavišti Incheba Expo Praha.


Dáváme přednost prevenci před represí.


Ing. Jan Huser

Vedoucí oddělení vzdělávání MEJ

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…