ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Nehoda zastavila i záchrannou službu

Nehoda zastavila i záchrannou službu

Nečekaně rychlé a podstatné zhoršení počasí v prvních prosincových dnech způsobilo problémy nejen v městské dopravě a na železnici. Dopravní nehoda se nevyhnula ani těm, kteří k jiné takové nehodě právě jeli. Příčiny, okolnosti a míru zavinění vyšetří Policie ČR.

Ustanovení obecné úpravy zákona č. 361/2000 Sb. o rychlosti jízdy platí samozřejmě celoročně. Pro období námraz, sněžení, snížené viditelnosti a dalších možných komplikací si připomeňme to základní z § 18 odst. 1.

(1) Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

Přiměřená rychlost je však jen jednou z podmínek bezpečné jízdy ve ztížených podmínkách.

Převzato z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/294275-tip-pro-ridice-jak-bezpecne-ridit-auto-na-ledu/

"Namrzlá vozovka je z pohledu přilnavosti to nejhorší, s čím se může řidič v provozu setkat," konstatuje vedoucí oddělení BESIP Martin Farář. "Je proto nutné dbát zvýšené opatrnosti, ohleduplnosti a dodržovat pravidla defenzivní jízdy, tedy očekávat chyby od ostatních účastníků silničního provozu, ale také se maximálně vyvarovat vlastních."

Řidič by proto měl dodržovat základní pravidla řízení, mezi které patří bezpečný odstup od auta jedoucího před ním; v případě namrzlé vozovky se jedná o čtyři vteřiny. Platí i tradiční doporučení: nenechat se rozptylovat hlasitou hudbou, telefonem nebo jinými rušivými elementy. Pokud totiž tato pravidla řidiči nedodrží, zvyšuje se riziko střetu a prodlužuje se brzdná dráha vozidla.


Pro bezpečnou jízdu jsou nezbytné i správné pneumatiky. Převzato z: http://www.novinky.cz/auto/282873-tipy-jak-jezdit-bezpecne-v-zimnim-obdobi.html

Základem pro jízdu na sněhu je mít na kolech nazuté zimní pneumatiky s dostatečným vzorkem. Možná si říkáte, že to je banalita, nemálo řidičů to ale podceňuje, jakkoliv jsou zimní pneumatiky povinné (pokud nejsou silnice zcela suché). Kromě bezchybného technického stavu příslušného automobilu je nutné jej před jízdou důkladně očistit od sněhu. Opět banalita, ale ne každý to dělá a pak se na silnici dívá průzorem jako v tanku.

Pokud je vozovka zasněžená nebo dokonce namrzlá, je obrovský rozdíl v adhezní síle, která určuje míru tření mezi silnicí a pneumatikou. V zimě to prostě více klouže a tomu je třeba přizpůsobit jízdu. Milionkrát omleté pravidlo, které mluví o lehké noze na plynovém pedálu a vyvarování se prudkých pohybů volantem, stále platí.


Na závěr ilustrační obrázek brzdné dráhy na sněhu a ledě:

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…