ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Časy se mění… a je na čase!

Časy se mění… a je na čase!

To je rčení obecně platné, my máme na mysli spíše konstatování „zákony se mění“ a ano, je na čase.Už zase, řekne si běžný laik, změn je tolik, že je jeden nestíhá sledovat a tak se stalo standardem pouštět je za hlavu. Tuto, jinak vcelku bohulibou činnost, však vůbec nedoporučujeme provozovatelům silničních vozidel. Připomínáme tedy aktuální novely dosud platných zákonů – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel.

Právě pro ně, provozovatele silničních vozidel, v duchu novelizované legislativy a s asistencí televizního štábu ČT 1, především však s cílem šířit osvětu mezi občanskou veřejnost, vyrazila hlídka příslušníků dopravní služby PČR s odbornou podporou mobilní expertní jednotky CSPSD na rychlostní silnici R-4. Kontrolní složky a TV štáb zaujaly pozici v pátek, dne 9. ledna 2015 na 36,0 km v prostoru parkoviště u čerpací stanice Agip ve směru jízdy na Prahu. Policejní VW Passat vyrazil do terénu pro první vozidlo.Na místě kontroly přítomný ředitel CSPSD, pan Mgr. Dalibor Sadovský, v mezičase reportérovi ČT 1 osvětluje důvody dnešního počínání. Konstatuje, že silniční kontrolní činnost dopravní policie s odbornou podporou technických specialistů z řad pracovníků MEJ CSPSD se velmi osvědčila.K dokreslení situace postačí prosté konstatování statistických údajů. V roce 2014 se experti z MEJ CSPSD podíleli aktivně na 3 193 silničních kontrolních akcí. V rámci těchto kontrol prošlo sítí kontrolních úkonů, spadajících do oblasti výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě, celkem 22 698 vozidel nebo jejich jízdních souprav z kategorie vozidel hmotností přesahujících 3,5 t. V rámci provedené kontrolní činnosti bylo však pouze v oblasti kontroly technického stavu odhaleno 9 616 vozidel se závadou technického charakteru. Prostým propočtem dospějeme k závěru, že 42,36 % kontrolovaných vozidel bylo provozováno s technickou závadou.


Reportáž odvysílala ČT 1 v neděli 11. ledna 2015 v Událostech http://www.ceskatelevize.cz/specialy/udalosti/

a článek PČR najdete na

http://www.policie.cz/clanek/dopravni-policiste-se-znovu-zamerili-na-kontrolu-technickeho-stavu-vozidel.aspx


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…