ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Časy se mění… a je na čase!

Časy se mění… a je na čase!

To je rčení obecně platné, my máme na mysli spíše konstatování „zákony se mění“ a ano, je na čase.Už zase, řekne si běžný laik, změn je tolik, že je jeden nestíhá sledovat a tak se stalo standardem pouštět je za hlavu. Tuto, jinak vcelku bohulibou činnost, však vůbec nedoporučujeme provozovatelům silničních vozidel. Připomínáme tedy aktuální novely dosud platných zákonů – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel.

Právě pro ně, provozovatele silničních vozidel, v duchu novelizované legislativy a s asistencí televizního štábu ČT 1, především však s cílem šířit osvětu mezi občanskou veřejnost, vyrazila hlídka příslušníků dopravní služby PČR s odbornou podporou mobilní expertní jednotky CSPSD na rychlostní silnici R-4. Kontrolní složky a TV štáb zaujaly pozici v pátek, dne 9. ledna 2015 na 36,0 km v prostoru parkoviště u čerpací stanice Agip ve směru jízdy na Prahu. Policejní VW Passat vyrazil do terénu pro první vozidlo.Na místě kontroly přítomný ředitel CSPSD, pan Mgr. Dalibor Sadovský, v mezičase reportérovi ČT 1 osvětluje důvody dnešního počínání. Konstatuje, že silniční kontrolní činnost dopravní policie s odbornou podporou technických specialistů z řad pracovníků MEJ CSPSD se velmi osvědčila.K dokreslení situace postačí prosté konstatování statistických údajů. V roce 2014 se experti z MEJ CSPSD podíleli aktivně na 3 193 silničních kontrolních akcí. V rámci těchto kontrol prošlo sítí kontrolních úkonů, spadajících do oblasti výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě, celkem 22 698 vozidel nebo jejich jízdních souprav z kategorie vozidel hmotností přesahujících 3,5 t. V rámci provedené kontrolní činnosti bylo však pouze v oblasti kontroly technického stavu odhaleno 9 616 vozidel se závadou technického charakteru. Prostým propočtem dospějeme k závěru, že 42,36 % kontrolovaných vozidel bylo provozováno s technickou závadou.


Reportáž odvysílala ČT 1 v neděli 11. ledna 2015 v Událostech http://www.ceskatelevize.cz/specialy/udalosti/

a článek PČR najdete na

http://www.policie.cz/clanek/dopravni-policiste-se-znovu-zamerili-na-kontrolu-technickeho-stavu-vozidel.aspx


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…