ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Technické prohlídky silničních motorových vozidel

Technické prohlídky silničních motorových vozidel

Se změnami zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vás postupně seznamujeme v tematických částech. Ke změnám došlo i v oblasti technických prohlídek a měření emisí. Od 1. ledna 2015 se již na tabulku registrační značky vozidel nevylepuje zelená známka.

Informace o této změně naleznete na:

http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Emisni_znamky_jiz_nebudou_vylepovany_na_registracni_znacky.htm


Účinné znění zákona č. 56/2001 Sb. od 1. ledna 2015, § 36 až 48, které se týkají např. technické nezpůsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích, lhůt pravidelných technických prohlídek, měření emisí, hodnocení a vyznačování měření emisí a technických prohlídek, obsahuje následující dokument:

silnicni_vozidlo_v_provozu.pdf

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…