ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Kdyby cestující věděli…

Kdyby cestující věděli…

Chtělo by se možná říci, že událost, která je v tomto článku popsána, je spíše výjimečná, ale je tomu právě naopak. Autobusů, které denně vozí cestující po našich silnicích a jejichž technický stav je podobný nebo mnohdy ještě horší, je celá řada. V hledáčku dopravních policistů tentokrát skončil autobus, jehož technický stav rozhodně neodpovídal podmínkám pro bezpečnou přepravu osob.

Technické silniční kontrole byl podroben autobus jedoucí z Karlových Varů do Prahy. Přítomný technik naší mobilní expertní jednotky podrobil vozidlo podrobné kontrole a konstatoval celou řadu lehkých závad (A), vážných závad (B) a navíc bohužel i závadu nebezpečnou (C), která byla hlavním důvodem, proč se přítomní cestující nedostali včas do cíle své cesty. Na základě zjištěných skutečností byl sepsán s řidičem „Doklad o výsledku technické silniční kontroly“, vozidlo bylo odstaveno a řidiči byla zakázána další jízda. Řidič mimo jiné uvedl, že o problému na brzdovém systému a úniku oleje ví, ale oprava prý by byla moc drahá.


Do „Dokladu“, jehož kopii obdržel také řidič, byly zaznamenány tyto zjištěné závady:

Značný únik oleje v motorovém prostoru (B)
Nesvítící boční obrysové svítilny - levá strana 3ks, pravá strana 1ks (B)
Nadměrný únik vzduchu z brzdového systému. Tlak vzduchu v systému při nastartovaném motoru (9 bar) klesl po vypnutí motoru během 5 minut na 6 bar. (C)Hasicí přístroj - propadlá lhůta pro periodickou kontrolu, chybějící plomba a pojistka. (A)
Poškozená koncovka výfuku (A)
Nesvítící 1 svítilna k osvětlení RZ (A)
Chybějící výstražný trojúhelník (B)
Prošlá lhůta pro ověření tachografu, poslední kalibrace do 6. 8. 2012 (B)
Nefunkční systém ABS (B)


Podle zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění od 1. 1. 2015, na základě takového výsledku technické silniční kontroly je konstatována ztráta technické způsobilosti vozidla. Tato informace je zanesena prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde je vozidlo registrováno, do centrálního informačního systému. Provozovatel, který chce toto vozidlo opět provozovat, se musí s opraveným vozidlem dostavit k provedení technické prohlídky na STK.

Současná legislativa dává kontrolním orgánům k dispozici zcela nové a účinné nástroje, kterými bude snad zvrácen nepříznivý vývoj technického stavu provozovaných vozidel. Toho by si měli být vědomi především provozovatelé a věnovat vyšší pozornost údržbě vozidel, pokud se nechtějí vystavit citelným pokutám a omezení užívání svých dopravních prostředků. Provozovatelé, kteří působí v oblasti hromadné přepravy osob, by si těchto slov měli být vědomi dvojnásob.

Řečnickou otázku na závěr: „Jak by asi reagovali cestující, kteří by s nevyhovujícím technickým stavem autobusu byli seznámeni před zakoupením jízdenky?“

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na co dohlížíme, když cestujete...

Málokdy se ve svém životě dostáváme tak blízko nebezpečí, jako v případě cestování po silnicích.…

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…