ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Kdyby cestující věděli…

Kdyby cestující věděli…

Chtělo by se možná říci, že událost, která je v tomto článku popsána, je spíše výjimečná, ale je tomu právě naopak. Autobusů, které denně vozí cestující po našich silnicích a jejichž technický stav je podobný nebo mnohdy ještě horší, je celá řada. V hledáčku dopravních policistů tentokrát skončil autobus, jehož technický stav rozhodně neodpovídal podmínkám pro bezpečnou přepravu osob.

Technické silniční kontrole byl podroben autobus jedoucí z Karlových Varů do Prahy. Přítomný technik naší mobilní expertní jednotky podrobil vozidlo podrobné kontrole a konstatoval celou řadu lehkých závad (A), vážných závad (B) a navíc bohužel i závadu nebezpečnou (C), která byla hlavním důvodem, proč se přítomní cestující nedostali včas do cíle své cesty. Na základě zjištěných skutečností byl sepsán s řidičem „Doklad o výsledku technické silniční kontroly“, vozidlo bylo odstaveno a řidiči byla zakázána další jízda. Řidič mimo jiné uvedl, že o problému na brzdovém systému a úniku oleje ví, ale oprava prý by byla moc drahá.


Do „Dokladu“, jehož kopii obdržel také řidič, byly zaznamenány tyto zjištěné závady:

Značný únik oleje v motorovém prostoru (B)
Nesvítící boční obrysové svítilny - levá strana 3ks, pravá strana 1ks (B)
Nadměrný únik vzduchu z brzdového systému. Tlak vzduchu v systému při nastartovaném motoru (9 bar) klesl po vypnutí motoru během 5 minut na 6 bar. (C)Hasicí přístroj - propadlá lhůta pro periodickou kontrolu, chybějící plomba a pojistka. (A)
Poškozená koncovka výfuku (A)
Nesvítící 1 svítilna k osvětlení RZ (A)
Chybějící výstražný trojúhelník (B)
Prošlá lhůta pro ověření tachografu, poslední kalibrace do 6. 8. 2012 (B)
Nefunkční systém ABS (B)


Podle zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění od 1. 1. 2015, na základě takového výsledku technické silniční kontroly je konstatována ztráta technické způsobilosti vozidla. Tato informace je zanesena prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde je vozidlo registrováno, do centrálního informačního systému. Provozovatel, který chce toto vozidlo opět provozovat, se musí s opraveným vozidlem dostavit k provedení technické prohlídky na STK.

Současná legislativa dává kontrolním orgánům k dispozici zcela nové a účinné nástroje, kterými bude snad zvrácen nepříznivý vývoj technického stavu provozovaných vozidel. Toho by si měli být vědomi především provozovatelé a věnovat vyšší pozornost údržbě vozidel, pokud se nechtějí vystavit citelným pokutám a omezení užívání svých dopravních prostředků. Provozovatelé, kteří působí v oblasti hromadné přepravy osob, by si těchto slov měli být vědomi dvojnásob.

Řečnickou otázku na závěr: „Jak by asi reagovali cestující, kteří by s nevyhovujícím technickým stavem autobusu byli seznámeni před zakoupením jízdenky?“

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…