ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Obnovené pláště od 1. ledna 2015 na všech vozidlech ADR

Obnovené pláště od 1. ledna 2015 na všech vozidlech ADR

Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která zrušila mimo jiné i původní vyhlášku č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

V souvislosti s touto změnou došlo také k přepracování ustanovení týkajících se pneumatik. Z § 21 původní vyhlášky „Kola, pneumatiky a protiskluzové řetězy“ byla ustanovení přesunuta do přílohy č. 12 nové vyhlášky „Technické požadavky na konstrukci a stav výbavy,“ části F) „Technické požadavky na výbavu vozidel koly, pneumatikami a protiskluzovými řetězy.“

Původní text:

„Obnovené pláště pneumatik nesmí být použity na přední nápravě autobusů třídy II a třídy III (vozidla kategorie M2 a M3) a dále nesmí být použity na vozidlech pro přepravu nebezpečných nákladů definovaných v části 9 bodu 9.1.2 dohody ADR.“

Byl nahrazen textem novým:

„Autobusy třídy II a III (vozidla kategorií M2 a M3) a zásahové požární automobily nesmí být na přední nápravě vybaveny obnovenými pneumatikami.“

Z této změny vyplývá skutečnost, že od 1. 1. 2015 je možno vybavit ADR vozidla EX/III, EX/II, FL, OX, AT a MEMU pro přepravu nebezpečných věcí i obnovenými pneumatikami (tzv. protektory).Všichni pracovníci Mobilních Expertních Jednotek Centra služeb pro silniční dopravu jsou s touto změnou seznámeni a při vlastní kontrolní činnosti, společně s Policií ČR, se kontrola zaměří na vlastní stav protektoru (stejně jako u nových pneumatik), tj. na kontrolu trhlin, poškození, činné plochy, hloubky dezénu, nosnosti, kategorie rychlosti, atd. Protektory musí též splňovat požadavky předpisu EHK č. 109 (užitková vozidla a jejich přípojná vozidla), případně EHK č. 108 (automobily a jejich přípojná vozidla).


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…