ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Obnovené pláště od 1. ledna 2015 na všech vozidlech ADR

Obnovené pláště od 1. ledna 2015 na všech vozidlech ADR

Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která zrušila mimo jiné i původní vyhlášku č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

V souvislosti s touto změnou došlo také k přepracování ustanovení týkajících se pneumatik. Z § 21 původní vyhlášky „Kola, pneumatiky a protiskluzové řetězy“ byla ustanovení přesunuta do přílohy č. 12 nové vyhlášky „Technické požadavky na konstrukci a stav výbavy,“ části F) „Technické požadavky na výbavu vozidel koly, pneumatikami a protiskluzovými řetězy.“

Původní text:

„Obnovené pláště pneumatik nesmí být použity na přední nápravě autobusů třídy II a třídy III (vozidla kategorie M2 a M3) a dále nesmí být použity na vozidlech pro přepravu nebezpečných nákladů definovaných v části 9 bodu 9.1.2 dohody ADR.“

Byl nahrazen textem novým:

„Autobusy třídy II a III (vozidla kategorií M2 a M3) a zásahové požární automobily nesmí být na přední nápravě vybaveny obnovenými pneumatikami.“

Z této změny vyplývá skutečnost, že od 1. 1. 2015 je možno vybavit ADR vozidla EX/III, EX/II, FL, OX, AT a MEMU pro přepravu nebezpečných věcí i obnovenými pneumatikami (tzv. protektory).Všichni pracovníci Mobilních Expertních Jednotek Centra služeb pro silniční dopravu jsou s touto změnou seznámeni a při vlastní kontrolní činnosti, společně s Policií ČR, se kontrola zaměří na vlastní stav protektoru (stejně jako u nových pneumatik), tj. na kontrolu trhlin, poškození, činné plochy, hloubky dezénu, nosnosti, kategorie rychlosti, atd. Protektory musí též splňovat požadavky předpisu EHK č. 109 (užitková vozidla a jejich přípojná vozidla), případně EHK č. 108 (automobily a jejich přípojná vozidla).


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Podvody stále v oblibě

Od února do května tohoto roku jsme při silničních kontrolách odhalili tolik nelegálně upravených…

Karty tachografu pro účely školení

Ministerstvo dopravy, Státní tiskárna cenin a Centrum služeb pro silniční dopravu mají nově…

Dokončení oprav budovy na dětském dopravním hřišti v Kroměříži

Za finančního přispění z dotačního programu Zlínského kraje na Výstavbu a obnovu dětských…

Uzavření STK Trutnov dne 10.3.2022

Centrum služeb pro silniční dopravu nerealizuje v STK, na adrese Mladobucká 483, Trutnov, pouze…