ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
První prohlubovací kurz pro techniky STK v Trutnově

První prohlubovací kurz pro techniky STK v Trutnově

Podstatnou změnu pro kontrolní techniky STK přinesla novela zákona č. 56/2001 Sb. Podle § 61 se profesní osvědčení kontrolního technika vydává na dobu 3 let. Ministerstvo může prodloužit platnost profesního osvědčení na dobu dalších 3 let pouze za předpokladu, že jeho držitel absolvuje v posledním roce platnosti osvědčení prohlubovací kurz a složí zkoušku odborné způsobilosti.

Centrum služeb pro silniční dopravu poskytuje tento druh vzdělávání na základě pověření Ministerstva dopravy č.j.: 6/2014-150-ORG3/5 ze dne 6. ledna 2015.

Ve školicím zařízení STK Trutnov se ve dnech 19. až 21. ledna 2015 konal první prohlubovací kurz, který lze s trochou nadsázky nazvat jako doškolovák nanečisto. Účastníky kurzu byli zaměstnanci mobilních expertních jednotek CSPSD, kteří jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika STK. Vzhledem k tomu, že platnost žádného z profesních osvědčení těchto zaměstnanců ještě nepozbývá platnosti, nebylo školení ukončeno závěrečným přezkoušením.

Nabízí se otázka, proč se tedy kurz konal? Odpovědí jsou minimálně dva dobré důvody. Především to, že zopakovat si znalosti z poměrně náročné a široké oblasti technických kontrol nikdy neškodí. Zejména v případě, kdy je posouzení technického stavu vozidla součástí silniční kontroly a je nezbytné, aby bylo kvalifikované a správné.

Druhým důvodem byla závěrečná fáze přípravy lektorů Centra služeb pro silniční dopravu. Vedoucí stanic STK, Ing. Petr Sedláček (STK Krásná Lípa) a Bc. Vladimír Dušek (STK Trutnov) věnovali teoretické přípravě hodně času a zbývalo ověřit si tuto novou formu vzdělávání v praxi.

Kromě tabule s animovanými obrázky a nákresy ze všech oblastí kontrolní činnosti jsou připraveny i praktické pomůcky a vlastní, autorské metodiky a publikace.

Zpětná vazba mezi účastníky a lektory kurzu byla v tomto případě méně formální, ale třídenní setkání rozhodně svůj účel splnilo. Pracovníci mobilních expertních jednotek ocenili především odbornou úroveň a přístup obou přednášejících.

Stručně o prohlubovacích kurzech

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 302/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 342/2014 Sb., stanoví učební osnovu prohlubovacího kurzu, který trvá tři dny a obsahuje 24 hodin výuky.

Příloha č. 13 obsahuje způsob závěrečného přezkoušení v prohlubovacím kurzu. Probíhá formou písemného testu.

Pokud absolvent prohlubovacího kurzu dosáhne 90 % dosažitelného bodového hodnocení, prospěl a nemusí již prokazovat odbornou způsobilost ústní zkouškou před zkušební komisí.

Nejméně 80 % dosažitelného bodového hodnocení znamená, že prospěl, ale musí odbornou způsobilost prokázat i ústní zkouškou před komisí.

Účastník prohlubovacího kurzu u závěrečného přezkoušení neprospěl, pokud v písemném testu dosáhl méně než 80 % dosažitelných bodů.

Otázky písemného testu schválilo Ministerstvo dopravy.

Přechodná ustanovení zákona č. 239/2013 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 56/2001 Sb., v bodě 11 stanoví lhůty platnosti profesních osvědčení kontrolních techniků STK takto:


Termíny prohlubovacích kurzů pro kontrolní techniky STK a mechaniky SME:

http://www.cspsd.cz/aktualne-vypsane-kurzy-a-skoleni

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…