ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Co do tachografu nepatří…

Co do tachografu nepatří…

Výrobci digitálních tachografů uvádí na trh pouze taková zařízení, která splňují požadavky příslušných nařízení. Z tohoto pohledu jsou dnešní tachografy mnohem bezpečnější a tedy odolnější vůči neoprávněným zásahům do jejich činnosti. Stále se ale najdou takoví řidiči, kteří i přes všechna opatření dokáží činnost tachografu poměrně zásadně ovlivnit.

Jedno z posledních zařízení odhalila a zajistila expertní jednotka CSPSD operující převážně v Olomouckém kraji. Přístroj se ovládal pomocí páčkového přepínače, pouze řidič pak mohl rozhodovat o tom, jestli jeho jízda na kotoučku byla nebo nebyla zaznamenána. Jeho denní doba řízení je omezena nanejvýš tím, jak hodně se cítí unavený. Nejsou výjimečné ani případy, kdy řidič v jednom dnu sedí za volantem třeba i čtrnáct hodin. Podle záznamu však již dávno vykazuje denní odpočinek.

Pracovníci expertních jednotek jsou v odhalování manipulací s tachografy pravidelně školeni a trénováni a mají k dispozici materiály sestavené evropskou skupinou pro tachografy (Tacho Web Group), která vznikla při organizacích ECR a Tispol. Někteří se účastní i specializovaných výukových programů v zahraničí, kde vyučují specialisté v oboru manipulací z celé Evropy. Tak jak se vyvíjí a zdokonalují tachografy, jsou i mnohem sofistikovanější systémy, které mohou jejich činnost ovlivňovat. Někdy je těžké udržet s nepoctivými „odborníky“ krok, ale díky dobře fungující spolupráci mezi našimi experty a odborníky ze zahraničí jsou nové poznatky rychle přijímány a aplikovány v praxi.

Nařízení (EHS) 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě zakazuje, aby se ve vozidle nacházelo jakékoliv zařízení, přístroj nebo prostředek, kterým by bylo možné ovlivnit funkci tachografu. Jestliže je v obvodu tachografu nějaké zařízení instalováno, ztrácí tachograf jednu ze zásadních věcí, kterou je jeho ověření (kalibrace). Veškeré záznamy, ať už byly provedeny na kotoučku nebo paměťové kartě řidiče, jsou potom neplatné.

Postihy za manipulace s tachografy jsou zejména v zahraničí velmi vysoké a počítají se spíše na tisíce než stovky Euro. V Nizozemí je například za nesprávně fungující tachograf uložena pokuta 4 400 €, a pokud se přepravy účastní dva řidiči, je tato částka započítána každému z nich. V našich podmínkách hrozí řidiči sankce ve správním řízení ve výši do 10 000 Kč, dopravci pak do 500 000 Kč.


Ačkoliv většina řidičů nevidí takové kontroly ráda, mnozí pochopili, že odhalováním a trestáním nepoctivých řidičů a dopravců přispívají kontroloři k tomu, že jsou zajištěny stejné podmínky pro všechny řidiče a nikdo není znevýhodněn tím, že se při své práci řídí nařízením (ES) 561/2006 nebo dalšími předpisy.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…