ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Nehodou to začíná

Nehodou to začíná

Centrum služeb pro silniční dopravu se prostřednictvím koordinátora BESIP kraje Vysočina, pana Milana Stejskala, organizačně podílelo na vzdělávacím a preventivním projektu pro studenty středních škol. Akce se konala 10. března 2015 v kinosále města Humpolec a byla zaměřena na příčiny a následky dopravních nehod.

Během dopoledne proběhly dva ucelené bloky programu – první byl určen studentům 1. a 2. ročníku středních škol a obsahoval problematiku jízdy na motocyklu. Pro starší studenty následovala prezentace možných rizik při provozu osobních aut.

Obě části slovem provázel Jiří Doležal, moderátor Hitrádia Vysočina. Odborné části z oblasti ergonomie, pravidel silničního provozu a zásad bezpečné jízdy si rozdělili pracovníci Akademie dopravního vzdělávání DEKRA CZ, pánové Ing. Bc. Milan Janda a Martin Bednář, DiS. S použitím klipů, videí a animací zdůraznili základní prvky pasivní bezpečnosti, obsah pojmu brzdná dráha, neodvolatelnost fyzikálních zákonů, nutnost předvídavosti a vzájemné tolerance v silničním provozu. Upozornili na mnohdy nečekaná úskalí nebo zažité a stále tradované omyly. Rozbor příčin a následků skutečných dopravních nehod ukázal, že nejde jen o teorii.

Nebezpečí alkoholu a drog studentům přiblížil pan PhDr. Ivan Douda, zakladatel Střediska prevence a léčby drogových závislostí Drop In. Přístupnou a nementorující formou objasnil účinky alkoholu a dalších návykových látek, právní rámec, možné zdravotní a společenské problémy.

Za ty, kteří se s následky nehod setkávají jako první, vystoupil pan Robert Kameník, pracovník Záchranné služby. Mluvil o pocitech zkušených záchranářů, kteří přes veškerou snahu nemohou těžce zraněným po nehodě pomoci. Vyprávěl bez patetických slov a dramatické rétoriky, přesto jeho vystoupení působilo velmi emotivně.


Pozornost vzbuzuje i název či motto celého projektu Nehodou to začíná. V obecném povědomí převládá spíše názor, že nehodou může všechno končit. Ano, v těch nejhorších případech pro řidiče nebo další účastníky nehody skutečně život končí. Jenže pro jejich blízké, rodiče, sourozence, partnery nebo přátele začíná zcela jiná životní etapa než ta, kterou žili před pár hodinami, dny, měsíci. Začátek jiného a méně kvalitního života čeká i ty, kteří sice přežili, ale s trvalými následky. Na invalidním vozíku žít jde, ale...

Ocenit je třeba to, že autoři projektu i účinkující své téma pojímají v širších souvislostech, neomezují se pouze na obvyklý model chyba – následek. Na obrazovou dokumentaci následků skutečných nehod nebyl příjemný pohled, ale je to realita, o které pouze mluvit nestačí. 

Ani jednou však nezazněla slova nesmíte, musíte. Nebyla nutná, protože apel přemýšlejte vyplynul z velmi dobře koncipovaného a profesionálně předvedeného programu zcela přirozeně. Skutečně expresivním varováním byla pouze rekvizita na pódiu, černá rakev.

Poznámka: Prosíme omluvte sníženou kvalitu fotografií, způsobenou světelnými podmínkami v sále.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…