ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Dopravní výchova dětí v Blansku pokračuje

Dopravní výchova dětí v Blansku pokračuje

Ve středu 25. března se završila další etapa fungování dětského dopravního hřiště v Blansku. V 10.00 hod dopoledne bylo hřiště slavnostně předáno oficiálním představitelům Města Blansko v čele se starostou panem Mgr. Ivo Polákem. Delegaci zástupců CSPSD vedl ředitel organizace, pan Mgr. Dalibor Sadovský.

Pojďme si při této příležitosti krátce připomenout historii tohoto dětského dopravního hřiště.

Historie Dětského dopravního hřiště v Blansku sahá do sedmdesátých let minulého století. Původně se jednalo o jakousi „autodráhu“, která byla vybavena jednadvaceti šlapacími autíčky, z nichž některá se dochovala, i když se na nich podepsal zub času, až do současné doby. V té době takto vybudovaná plocha sloužila spíše k závodům dětí a poměřování vzájemných sil, než k nějaké systematické dopravní výchově.

Za počátek dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti v Blansku jako takové můžeme označit období konce sedmdesátých let 20. století, kdy na místě původní „autodráhy“ bylo vybudováno dopravní hřiště.

Dětské dopravní hřiště v Blansku původně tvořila vyasfaltovaná plocha, která měla pouze jednu styčnou křižovatku, na níž bylo možné umístit přenosný semafor. Ten musel lektor ovládat manuálně. Podmínky pro teoretickou výuku byly z dnešního pohledu spíše úsměvné. Byla prováděna venku na lavičkách, a to bez použití jakýchkoli učebních pomůcek.

Průlomem byl počátek 80. let minulého století, kdy byla postavena teoretická učebna, určená přímo k výuce dopravní výchovy dětí. Nacházela se nedaleko blanenského dopravního hřiště. Kromě praktické části dopravní výchovy byla tak zajištěna i teoretická část, a to na velmi vysoké úrovni. Nezůstalo však jen u vybudování učebny pro teorii, ale i dopravní hřiště bylo rozšířeno do té podoby, jak jej známe dnes. Navíc zde byla zbudována stálá křižovatka, řízená světelnými signály, včetně jejich plného automatického ovládání. Mimo těchto dopravně bezpečnostních prvků bylo v tomto období vybudováno také technické zázemí dopravního hřiště. Nejprve se jednalo o budovu, která sloužila pro uskladnění jízdních kol, koloběžek a šlapacích autíček, následně pak ještě o další systém technických budov, skládajících se z WC, skladu překážek, dílny pro opravy jízdních kol a kanceláře pro zaměstnance dopravního hřiště. Tato podoba blanenskému dopravnímu hřišti vydržela v podstatě až do současnosti.

Výchova dětí na dopravním hřišti probíhala od prvopočátku vždy pod hlavičkou BESIP, i když přímou výuku a výcvik zajišťovaly různé organizace. Od samého začátku provozu se o údržbu a správu majetku starala organizace Krajské dopravní středisko v Brně, která po roce 1989 změnila název na Dopravní středisko Brno. To bylo posléze transformováno do nové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu. Jak praví klasik, názvy se mění, ale lidé zůstávají. Na tomto místě bychom proto rádi vzpomenuli i práci p. Ing. Josefa Dlapy, který byl s blanenským dopravním hřištěm spojen od jeho prvopočátku a svým podílem bez ohledu na to, jak se měnil název jeho zaměstnavatele, přispěl významnou měrou k dopravní výchově dětí v Blansku. Bohužel se ale slavnostního okamžiku předání DDH na Město Blansko nedožil.

Dne 25. března se tedy uzavřela jedna etapa v životě DDH Blansko, kdy bylo vedeno v majetku CSPSD. To však neznamená, že stát, resp. Centrum služeb pro silniční dopravu, nebude dále podporovat dopravní výchovu. I nadále jsme připraveni na metodickou a finanční pomoc při zajišťování akcí, i nadále jsme připraveni k realizaci cílů národní strategie bezpečnosti provozu, a to včetně dětského dopravního hřiště v Blansku.

Přejeme tedy všem dětem v Blansku a okolí mnoho šťastných kilometrů ujetých na DDH, tentokrát již ve správě města Blansko.


Foto z předávání dětské dopravního hřiště. 

Zleva:  Ing. Bc. Jiří Crha, místostarosta; Mgr. Ivo Polák, starosta; Ing. Jan Tamchyna, interní auditor CSPSD; Mgr. Dalibor Sadovský, ředitel CSPSD; Bohumil Rosendorfský, ekonom CSPSD; Ing. Petr Rizner, vedoucí Odboru komunální údržby.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…