ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Čím dříve, tím lépe

Čím dříve, tím lépe

O významu dětské dopravní výchovy nelze pochybovat. Podle zákona o silničním provozu mohou děti na kolech jezdit na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací samostatně již od deseti let. V současném provozu to vyžaduje poměrně značné penzum znalostí pravidel silničního provozu či zásad bezpečné jízdy.

Jedno z velmi dobře koncipovaných a udržovaných dětských dopravních hřišť jsme navštívili v Kroměříži. Prostřednictvím krajského koordinátora BESIP pana Zdeňka Patíka jsme oslovili lektora dětské dopravní výchovy, pana Radovana Stratila.

Pane Stratile, na dětském dopravním hřišti se odehrává praktická část výuky. Tomu však musí předcházet teoretická příprava. Co děti nejvíce baví a zajímá při této výuce? Dopravní značky?

Dopravní výchova se skládá z 5 hodin teoretické výuky, učitel dopravní výchovy může přijet přímo do škol nebo škola přijede na dopravní hřiště – sezóna / podzim. Potom následuje dalších 5 hodin věnovaných praktickému výcviku na dětském dopravním hřišti – sezóna / jaro. A zde žáci skládají zkoušku, ti, kteří uspějí v závěrečném testu a jízdě po DDH, obdrží Průkaz cyklisty. Co děti nejvíce baví a zajímá? No právě, desetileté děti vše. Všichni chtějí ten „řidičák na kolo“, takže se snaží, jsou zvídaví. Faktem je, že aby je to bavilo a zároveň v hlavě zůstalo, musíte učit podle Komenského…

Jak je to s povinnou dopravní výchovou na základních školách?

Dopravní výchova je od září 2013 povinná a realizovaná prostřednictvím školních vzdělávacích programů do výuky na všech základních školách.

Dopravní výchovu mohou školy zařadit do různých předmětů, např. prvouky … Zde jsou mezi školami velké rozdíly, některé mají dopravní výchovu jako samostatný předmět, někde ji mají formou dopravního kroužku a někde to řeší pouze prostřednictvím dopravního hřiště.

U nás se podařilo realizovat vizi naší paní ředitelky Alice Juračkové a to „zimní výuku“. Krajský koordinátor BESIP pan Zdeněk Patík sehnal finance a do celé „zimní výuky“ se zapojilo 18 škol. Je to obrovské pozitivum, děti více fixují.

Seznamujete děti i se základy první zdravotní pomoci při nehodách?

Ano, ale jde pouze o způsob přivolání pomoci. V hodinové dotaci dopravní výchovy prostě není možné se věnovat problematice poskytování první pomoci více.

Ale vzhledem k tomu, že naše dopravní hřiště provozuje ČČK – Kroměříž, tak děti servis v této problematice mají. Naši „červánkoví andílci“ chodí přednášet do škol.

Provozujete i autoškolu. Jsou z dospělých držitelů řidičského oprávnění, kteří v dětském věku absolvovali dopravní výchovu, zodpovědnější řidiči motorových vozidel?

Zodpovědnější, to ani ne, ale jednoznačně poznáte, jestli to 18 leté dítě má zažité návyky plynoucí z dopravní výuky ze základní školy, výchovy v rodině. Jejich motorika a senzomotorika je na podstatně vyšší úrovni. Nesoustředí se tolik na teorii – řešení křižovatek, značky.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů v dopravní výchově dětí.

Dětské dopravní hřiště v Kroměříži

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…