ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Na Liberecku s magnetem jezdit nebudeme

Na Liberecku s magnetem jezdit nebudeme

V rámci silničních kontrol zaměřených na nákladní přepravu byly v měsíci dubnu mobilní expertní jednotkou z Libereckého kraje v součinnosti s Policií ČR odhaleny dva případy manipulace s daty od čidla tachografu, umístěného na převodovce. Od pracovníků MEJ Liberec jsme o tom dostali následující zprávu:

V prvním případě byl zastaven polský řidič, kde kontrolou záznamových listů a čidla impulsů KITAS na převodovce bylo prokazatelné užití zařízení pro vyrušení signálu impulsů pro tachograf. Po krátké rozmluvě s řidičem se sám k manipulacím přiznal a magnet, který měl ukrytý na vozidle za kabinou řidiče pod aerodynamickým bočním spoilerem, odevzdal jako důkaz do správního řízení. Za užití magnetu, tj. manipulace s daty, byla udělena kauce v celkové výši 100 000 Kč.


Druhým případem byl řidič české národnosti se soupravou taženou vozidlem MAN, kde o užití magnetu po bližším ohledání vozidla nebylo pochyb. Řidič přijel se slovy, že potřebuje pouze dojet do Jičína a nefunguje mu tachograf. Stačilo se však podívat na očištěná místa u pochozího plechu na rámu za kabinou řidiče vlivem umísťování magnetu a následným nadzdvižením tohoto plechu bylo hned jasné, o co se jedná. Magnet byl opět zadržen jako důkaz do správního řízení.


Těmto manipulacím lze přitom jednoduše zabránit jednoduchým řešením, jako v níže nafoceném případě. Na snímač impulsů KITAS byla nasunuta část hydraulické hadice o dostatečné tloušťce stěny, aby nebylo možné magnetem ovlivnit funkci snímače. Následné přeplombování čidla společně s tímto prostředkem znemožňujícím manipulaci za pomocí magnetu je zajištěno, že demontáž této hadice není možná bez její poškození nebo znehodnocení plomby.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Podvody stále v oblibě

Od února do května tohoto roku jsme při silničních kontrolách odhalili tolik nelegálně upravených…

Karty tachografu pro účely školení

Ministerstvo dopravy, Státní tiskárna cenin a Centrum služeb pro silniční dopravu mají nově…

Dokončení oprav budovy na dětském dopravním hřišti v Kroměříži

Za finančního přispění z dotačního programu Zlínského kraje na Výstavbu a obnovu dětských…

Uzavření STK Trutnov dne 10.3.2022

Centrum služeb pro silniční dopravu nerealizuje v STK, na adrese Mladobucká 483, Trutnov, pouze…