ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Na Liberecku s magnetem jezdit nebudeme

Na Liberecku s magnetem jezdit nebudeme

V rámci silničních kontrol zaměřených na nákladní přepravu byly v měsíci dubnu mobilní expertní jednotkou z Libereckého kraje v součinnosti s Policií ČR odhaleny dva případy manipulace s daty od čidla tachografu, umístěného na převodovce. Od pracovníků MEJ Liberec jsme o tom dostali následující zprávu:

V prvním případě byl zastaven polský řidič, kde kontrolou záznamových listů a čidla impulsů KITAS na převodovce bylo prokazatelné užití zařízení pro vyrušení signálu impulsů pro tachograf. Po krátké rozmluvě s řidičem se sám k manipulacím přiznal a magnet, který měl ukrytý na vozidle za kabinou řidiče pod aerodynamickým bočním spoilerem, odevzdal jako důkaz do správního řízení. Za užití magnetu, tj. manipulace s daty, byla udělena kauce v celkové výši 100 000 Kč.


Druhým případem byl řidič české národnosti se soupravou taženou vozidlem MAN, kde o užití magnetu po bližším ohledání vozidla nebylo pochyb. Řidič přijel se slovy, že potřebuje pouze dojet do Jičína a nefunguje mu tachograf. Stačilo se však podívat na očištěná místa u pochozího plechu na rámu za kabinou řidiče vlivem umísťování magnetu a následným nadzdvižením tohoto plechu bylo hned jasné, o co se jedná. Magnet byl opět zadržen jako důkaz do správního řízení.


Těmto manipulacím lze přitom jednoduše zabránit jednoduchým řešením, jako v níže nafoceném případě. Na snímač impulsů KITAS byla nasunuta část hydraulické hadice o dostatečné tloušťce stěny, aby nebylo možné magnetem ovlivnit funkci snímače. Následné přeplombování čidla společně s tímto prostředkem znemožňujícím manipulaci za pomocí magnetu je zajištěno, že demontáž této hadice není možná bez její poškození nebo znehodnocení plomby.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…