ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Budoucí řidiči motorových vozidel

Budoucí řidiči motorových vozidel

Přirozená soutěživost dětí pomáhá všem zainteresovaným v dopravní výchově, od učitelů škol až po pracovníky BESIP, kteří každoročně připravují a organizují Dopravní soutěže mladých cyklistů. Krajské kolo této soutěže pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje jsme navštívili 26. května v Sokolově, kde se konalo na dopravním hřišti a v prostorách Domu dětí a mládeže.

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Ministerstvem dopravy – BESIP.

Pořadateli letošního krajského kola byly mimo jiné i odbory dopravy a školství Krajského úřadu v Karlových Varech, odbor dopravy Městského úřadu v Sokolově, odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Městská policie Sokolov, Integrovaný dopravní systém Karlovarského kraje, Dům dětí a mládeže v Sokolově a oddělení BESIP Centra služeb pro silniční dopravu, konkrétně krajský koordinátor v Karlových Varech, Bc. Václav Brož.

Ředitelem soutěže byl plukovník Mgr. Pavel Žíha, vedoucí odboru služby dopravní policie Karlovarského kraje.

A jeho názor na dopravní výchovu dětí?

„Dopravní výchovu dětí považuji za velmi důležitou a přínosnou oblast vzdělávání. Vždyť z dětí budou řidiči. A nejde jen o znalosti pravidel silničního provozu, ale učí se i ohleduplnosti a toleranci k ostatním účastníkům provozu. Vážím si práce všech, kteří se na dopravní výchově dětí podílejí.“

plk. Mgr. Pavel Žíha s náměstkem ředitele CSPSD Ing. Jiřím Kánským 


Krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů se zúčastnilo celkem 12 družstev ve dvou kategoriích, mladších ve věku 10-12 let, starších 13-15 let, dosažených v kalendářním roce konání soutěže.

Všechna družstva obou věkových kategorií soutěžila v pěti disciplínách:

  • Pravidla provozu na pozemních komunikacích – teoretická část – test
  • Pravidla provozu na pozemních komunikacích – praktická část – jízda po DDH
  • Jízda zručnosti na kole
  • Zásady poskytování první pomoci (praktická část)
  • Práce s mapou

Ilustrační foto z jednotlivých soutěžních disciplín.O krajské kolo Dopravní soutěže projevila zájem i regionální Západočeská televize. 

Rozhovor pro TV ZAK poskytl i krajský koordinátor BESIP Centra služeb pro silniční dopravu Bc. Václav Brož.


Vyhodnocení výsledků Dopravní soutěže mladých cyklistů bylo příjemným zakončením nejen pro vítězná družstva v obou věkových kategoriích, ale i pro všechny zúčastněné. Ředitel soutěže ocenil znalosti a dovednosti dětí i práci všech, kteří se na letošním krajském kole soutěže podíleli. 

Vítězná družstva postupují do celostátního finále, které se koná ve dnech 16. - 18. 6. 2015 v Chomutově a Kadani.

V kategorii mladších i starších žáků postupují do finále družstva základní školy Karlovy Vary – Truhlářská.


Vítězům krajského kola gratulují zástupci pořadatelů soutěže:

Diplom a ceny pro vítěze předává ředitelka Domu dětí a mládeže v Sokolově paní Iva Ondrejková a náměstek ředitele Centra služeb pro silniční dopravu pan Jiří Kánský.Nejlepším jednotlivcům blahopřeje ředitel soutěže plk. Mgr. Pavel Žíha.


Poděkování za přípravu a realizaci soutěže patří všem pořadatelům. Přístup Domu dětí a mládeže v Sokolově k dopravní výchově však překračuje rámec pouhé spolupráce při jednotlivých akcích. Věnují se zde pod vedením ředitelky Ivy Ondrejkové dopravní výchově dětí celoročně a na vysoké úrovni. Příklad takové práce by se mohl stát inspirací pro jiná zařízení tohoto typu, a proto připravujeme další zprávu o zdejším dění v této oblasti.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…