ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Budoucí řidiči motorových vozidel

Budoucí řidiči motorových vozidel

Přirozená soutěživost dětí pomáhá všem zainteresovaným v dopravní výchově, od učitelů škol až po pracovníky BESIP, kteří každoročně připravují a organizují Dopravní soutěže mladých cyklistů. Krajské kolo této soutěže pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje jsme navštívili 26. května v Sokolově, kde se konalo na dopravním hřišti a v prostorách Domu dětí a mládeže.

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Ministerstvem dopravy – BESIP.

Pořadateli letošního krajského kola byly mimo jiné i odbory dopravy a školství Krajského úřadu v Karlových Varech, odbor dopravy Městského úřadu v Sokolově, odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Městská policie Sokolov, Integrovaný dopravní systém Karlovarského kraje, Dům dětí a mládeže v Sokolově a oddělení BESIP Centra služeb pro silniční dopravu, konkrétně krajský koordinátor v Karlových Varech, Bc. Václav Brož.

Ředitelem soutěže byl plukovník Mgr. Pavel Žíha, vedoucí odboru služby dopravní policie Karlovarského kraje.

A jeho názor na dopravní výchovu dětí?

„Dopravní výchovu dětí považuji za velmi důležitou a přínosnou oblast vzdělávání. Vždyť z dětí budou řidiči. A nejde jen o znalosti pravidel silničního provozu, ale učí se i ohleduplnosti a toleranci k ostatním účastníkům provozu. Vážím si práce všech, kteří se na dopravní výchově dětí podílejí.“

plk. Mgr. Pavel Žíha s náměstkem ředitele CSPSD Ing. Jiřím Kánským 


Krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů se zúčastnilo celkem 12 družstev ve dvou kategoriích, mladších ve věku 10-12 let, starších 13-15 let, dosažených v kalendářním roce konání soutěže.

Všechna družstva obou věkových kategorií soutěžila v pěti disciplínách:

  • Pravidla provozu na pozemních komunikacích – teoretická část – test
  • Pravidla provozu na pozemních komunikacích – praktická část – jízda po DDH
  • Jízda zručnosti na kole
  • Zásady poskytování první pomoci (praktická část)
  • Práce s mapou

Ilustrační foto z jednotlivých soutěžních disciplín.O krajské kolo Dopravní soutěže projevila zájem i regionální Západočeská televize. 

Rozhovor pro TV ZAK poskytl i krajský koordinátor BESIP Centra služeb pro silniční dopravu Bc. Václav Brož.


Vyhodnocení výsledků Dopravní soutěže mladých cyklistů bylo příjemným zakončením nejen pro vítězná družstva v obou věkových kategoriích, ale i pro všechny zúčastněné. Ředitel soutěže ocenil znalosti a dovednosti dětí i práci všech, kteří se na letošním krajském kole soutěže podíleli. 

Vítězná družstva postupují do celostátního finále, které se koná ve dnech 16. - 18. 6. 2015 v Chomutově a Kadani.

V kategorii mladších i starších žáků postupují do finále družstva základní školy Karlovy Vary – Truhlářská.


Vítězům krajského kola gratulují zástupci pořadatelů soutěže:

Diplom a ceny pro vítěze předává ředitelka Domu dětí a mládeže v Sokolově paní Iva Ondrejková a náměstek ředitele Centra služeb pro silniční dopravu pan Jiří Kánský.Nejlepším jednotlivcům blahopřeje ředitel soutěže plk. Mgr. Pavel Žíha.


Poděkování za přípravu a realizaci soutěže patří všem pořadatelům. Přístup Domu dětí a mládeže v Sokolově k dopravní výchově však překračuje rámec pouhé spolupráce při jednotlivých akcích. Věnují se zde pod vedením ředitelky Ivy Ondrejkové dopravní výchově dětí celoročně a na vysoké úrovni. Příklad takové práce by se mohl stát inspirací pro jiná zařízení tohoto typu, a proto připravujeme další zprávu o zdejším dění v této oblasti.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…