ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Spolupráce BESIP, orgánů státní správy, samosprávy a DDM

Spolupráce BESIP, orgánů státní správy, samosprávy a DDM

Oddělení BESIP Centra služeb pro silniční dopravu prostřednictvím krajských koordinátorů zajišťuje kromě bezpečnostně preventivních akcí především dopravní výchovu dětí. Aby dopravní výchova měla smysl a splnila svůj účel, je nezbytná spolupráce mnoha dalších subjektů. V některých krajích se daří více, v jiných méně.

Dům dětí a mládeže v Sokolově nabízí dětem široké spektrum volnočasových aktivit. Formou zajímavých projektů se tady celoročně věnují také dopravní výchově. Kromě dopravního hřiště tu mají kvalitní zázemí a výborné pomůcky. Nezanedbatelná je i skutečnost, že pracují s dětmi od mateřských až po střední školy.

Ředitelka Domu dětí a mládeže, paní Iva Ondrejková, nám stručně popsala tyto aktivity:


„Celoročně je zapojeno sedm mateřských škol ze Sokolova, celkem 280 dětí. Pracují na interaktivní tabuli a interaktivním stolečku, dále k praktické výuce je využíváno kryté dětské dopravní hřiště s elektrovozítky. Děti absolvují 10 hodin výuky a na závěr získávají Řidičský průkaz klubu dopravní prevence.“

Řidičský průkaz klubu dopravní prevence a Průkaz cyklisty.


„ Každoročně organizujeme akci BENE ( BEzpečně a NEbezpečně), kde je zapojeno sedm mateřských škol ze Sokolova, v loňském roce se zúčastnilo 250 dětí. Pokud jde o základní školy, probíhá dopravní výchova pro žáky 4. a 5. ročníků. Zapojeny jsou všechny školy Sokolovska a Kraslicka – celkem 31 škol a 1643 žáků. Pracují na interaktivní tabuli, využívají cyklotrenažéry a dopravní hřiště v areálu DDM. Žáci absolvují 10 hodin výuky a na závěr, pokud splní na 75 % testy a jízdu, obdrží průkaz cyklisty. Každoročně organizujeme Dopravní soutěže mladých cyklistů, v loňském roce se zúčastnilo okresního kola 108 žáků, krajského kola 48žáků. Dopravní hřiště je tady využíváno v odpoledních hodinách zájmovými útvary a veřejností.“

Zajímá nás dopravní výchova pro střední školy. Paní ředitelka pokračuje:

„Pro střední školy již několik let probíhá projekt ‚Minuta v životě‘ – zapojeny jsou tři střední školy, celkem 350 studentů. Obsahem projektu je beseda s vozíčkářem, který po požití alkoholu způsobil dopravní nehodu. Pro studenty využíváme autotrenažér jako přípravu na řízení motorového vozidla. Součástí je i zdravověda, jízda na elektrokoloběžkách. Pro tuto věkovou skupinu je již relevantní zapůjčení ‚opileckých brýlí‘, které simulují stav po požití alkoholu.“

Odcházíme s přesvědčením, že dobré zázemí a dostatek finančních prostředků jsou důležité, ale nejpodstatnější jsou lidé. Pokud jde o dopravní výchovu, mají děti v Sokolově a blízkém okolí zkrátka štěstí.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Podvody stále v oblibě

Od února do května tohoto roku jsme při silničních kontrolách odhalili tolik nelegálně upravených…

Karty tachografu pro účely školení

Ministerstvo dopravy, Státní tiskárna cenin a Centrum služeb pro silniční dopravu mají nově…

Dokončení oprav budovy na dětském dopravním hřišti v Kroměříži

Za finančního přispění z dotačního programu Zlínského kraje na Výstavbu a obnovu dětských…

Uzavření STK Trutnov dne 10.3.2022

Centrum služeb pro silniční dopravu nerealizuje v STK, na adrese Mladobucká 483, Trutnov, pouze…