ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Spolupráce BESIP, orgánů státní správy, samosprávy a DDM

Spolupráce BESIP, orgánů státní správy, samosprávy a DDM

Oddělení BESIP Centra služeb pro silniční dopravu prostřednictvím krajských koordinátorů zajišťuje kromě bezpečnostně preventivních akcí především dopravní výchovu dětí. Aby dopravní výchova měla smysl a splnila svůj účel, je nezbytná spolupráce mnoha dalších subjektů. V některých krajích se daří více, v jiných méně.

Dům dětí a mládeže v Sokolově nabízí dětem široké spektrum volnočasových aktivit. Formou zajímavých projektů se tady celoročně věnují také dopravní výchově. Kromě dopravního hřiště tu mají kvalitní zázemí a výborné pomůcky. Nezanedbatelná je i skutečnost, že pracují s dětmi od mateřských až po střední školy.

Ředitelka Domu dětí a mládeže, paní Iva Ondrejková, nám stručně popsala tyto aktivity:


„Celoročně je zapojeno sedm mateřských škol ze Sokolova, celkem 280 dětí. Pracují na interaktivní tabuli a interaktivním stolečku, dále k praktické výuce je využíváno kryté dětské dopravní hřiště s elektrovozítky. Děti absolvují 10 hodin výuky a na závěr získávají Řidičský průkaz klubu dopravní prevence.“

Řidičský průkaz klubu dopravní prevence a Průkaz cyklisty.


„ Každoročně organizujeme akci BENE ( BEzpečně a NEbezpečně), kde je zapojeno sedm mateřských škol ze Sokolova, v loňském roce se zúčastnilo 250 dětí. Pokud jde o základní školy, probíhá dopravní výchova pro žáky 4. a 5. ročníků. Zapojeny jsou všechny školy Sokolovska a Kraslicka – celkem 31 škol a 1643 žáků. Pracují na interaktivní tabuli, využívají cyklotrenažéry a dopravní hřiště v areálu DDM. Žáci absolvují 10 hodin výuky a na závěr, pokud splní na 75 % testy a jízdu, obdrží průkaz cyklisty. Každoročně organizujeme Dopravní soutěže mladých cyklistů, v loňském roce se zúčastnilo okresního kola 108 žáků, krajského kola 48žáků. Dopravní hřiště je tady využíváno v odpoledních hodinách zájmovými útvary a veřejností.“

Zajímá nás dopravní výchova pro střední školy. Paní ředitelka pokračuje:

„Pro střední školy již několik let probíhá projekt ‚Minuta v životě‘ – zapojeny jsou tři střední školy, celkem 350 studentů. Obsahem projektu je beseda s vozíčkářem, který po požití alkoholu způsobil dopravní nehodu. Pro studenty využíváme autotrenažér jako přípravu na řízení motorového vozidla. Součástí je i zdravověda, jízda na elektrokoloběžkách. Pro tuto věkovou skupinu je již relevantní zapůjčení ‚opileckých brýlí‘, které simulují stav po požití alkoholu.“

Odcházíme s přesvědčením, že dobré zázemí a dostatek finančních prostředků jsou důležité, ale nejpodstatnější jsou lidé. Pokud jde o dopravní výchovu, mají děti v Sokolově a blízkém okolí zkrátka štěstí.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…