ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Noví zkušební komisaři řidičů

Noví zkušební komisaři řidičů

V termínu 02.03.-23.04.2015 proběhlo ve školicím středisku Pardubice základní školení pro zkušební komisaře, jehož se zúčastnilo celkem 16 žadatelů o průkaz zkušebního komisaře ze 14 obcí s rozšířenou působností.

Během 39 dnů intenzivní přípravy nabyli žadatelé teoretické znalosti důležité pro výkon zkušebního komisaře (legislativa, rétorika, komunikace, aplikace e-Testy …), získali informace z oblasti konstrukce vozidel, mezinárodní přepravy, předpisů ADR, dalších předpisů, jako je zákon č. 56/2001 Sb., atd. Nedílnou součástí je i výklad zásad bezpečné a ekonomické jízdy, které se následně promítají do praktické části školení. V této části si žadatelé osvojili samotnou práci zkušebního komisaře a zdokonalili se v řízení těch skupin vozidel, na které požadovali odbornou způsobilost. Na teoretické i praktické přípravě žadatelů se kromě kmenových zaměstnanců CSPSD podílí i externí lektoři.

Náročnost závěrečných zkoušek dokazuje skutečnost, že prospělo osm žadatelů. Ostatní se postupně účastní opakované zkoušky. Věřme tedy, že i oni prokáží potřebné znalosti a dovednosti k výkonu práce zkušebního komisaře!

Tohoto náročného školení se zúčastnily i dvě ženy, které již zkouší v Ústí nad Labem a v Kolíně.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…