ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
O zákazech vjezdu podrobněji

O zákazech vjezdu podrobněji

Dopravní značky (zákazové) obsahují skupinu značek, která vyjadřuje zákazy vjezdu. Zákaz vjezdu se může vztahovat k druhu vozidla nebo k jeho rozměrům a celkové nebo okamžité hmotnosti, případně je zohledněn i náklad a přepravované věci.

Užité symboly jsou poměrně jasné, ale výklad některých těchto značek obsahuje další souvislosti, které jsou ve vyhlášce č. 30/2001 Sb. uvedeny ke každé jednotlivé značce. 

Znát přesný význam dopravních značek je důležitý pro řidiče vozidel, ale je i předpokladem pro jejich správné užití v praxi.

Soubor Pdf: zakaz_vjezdu_30_2001.pdf 

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…