ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti – sankce

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti – sankce

Jízda vyšší rychlostí, než která je dovolena obecnou, místní nebo přechodnou úpravu, je na našich silnicích nejčastějším přestupkem. Ze statistických údajů vyplývá, že denně je tento přestupek evidován průměrně v 669 případech.

Nedodržení stanovených rychlostních limitů je sankciováno pokutami a je zařazeno i do bodového systému.

Sankce podle § 125 c zákona o silničním provozu a přílohy k tomuto zákonu Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání:

prekroceni_nejvyssi_dovolene_rychlosti.pdf

Pro přehlednost uvádíme soubor všech čtyř částí týkajících se problematiky rychlosti jízdy

rychlost_jizdy.pdf

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…