ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti – sankce

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti – sankce

Jízda vyšší rychlostí, než která je dovolena obecnou, místní nebo přechodnou úpravu, je na našich silnicích nejčastějším přestupkem. Ze statistických údajů vyplývá, že denně je tento přestupek evidován průměrně v 669 případech.

Nedodržení stanovených rychlostních limitů je sankciováno pokutami a je zařazeno i do bodového systému.

Sankce podle § 125 c zákona o silničním provozu a přílohy k tomuto zákonu Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání:

prekroceni_nejvyssi_dovolene_rychlosti.pdf

Pro přehlednost uvádíme soubor všech čtyř částí týkajících se problematiky rychlosti jízdy

rychlost_jizdy.pdf

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Kontroly tachografů pokračují

Hned druhý týden roku 2021 ukázal, že ani letos to nebude jednoduché. Naše expertní jednotka z…

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…