ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti – sankce

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti – sankce

Jízda vyšší rychlostí, než která je dovolena obecnou, místní nebo přechodnou úpravu, je na našich silnicích nejčastějším přestupkem. Ze statistických údajů vyplývá, že denně je tento přestupek evidován průměrně v 669 případech.

Nedodržení stanovených rychlostních limitů je sankciováno pokutami a je zařazeno i do bodového systému.

Sankce podle § 125 c zákona o silničním provozu a přílohy k tomuto zákonu Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání:

prekroceni_nejvyssi_dovolene_rychlosti.pdf

Pro přehlednost uvádíme soubor všech čtyř částí týkajících se problematiky rychlosti jízdy

rychlost_jizdy.pdf

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…

Nové karty do tachografu

Státní tiskárna cenin, jako dodavatel karet tachografu pro ČR, získala schválení pro nový typ karet…

ADR Expert Class Valenciennes

Ve dnech 3. – 7. července 2023 se ve francouzském městě Valenciennes konal mezinárodní výukový…

Na návštěvě u BALM

V rámci zavedené dlouhodobé spolupráce s německým Federálním úřadem pro mobilitu a logistiku BALM …