ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Dočasná výjimka pro dobu řízení a odpočinku

Dočasná výjimka pro dobu řízení a odpočinku

Mimořádná situace v severofrancouzském městě Calais přiměla Ministerstvo dopravy UK k opatřením, která by měla vést ke zklidnění dopravy zejména na druhé straně tunelu – v přístavu Dover a městě Kent.

Dočasná výjimka využívá možnosti, kterou dává nařízení (ES) 561/2006 v čl. 14, odst. 2. Počínaje dnem 30. 7. 2015 se při splnění stanovených podmínek mění:

a) limit denní doby řízení z 9 hodin na 11 hodin

b) limit minimálního denního odpočinku je snížen z 11 hodin na 9 hodin


Podmínky pro využití dočasné výjimky:

a) výjimek lze využít pouze v případě, že Ministerstvo dopravy UK vyhlásí tzv. „provozní zahlcení“

b) řidič použil k cestě do Kentu nebo zpět přes Lamanšský průliv Euro Tunel nebo trajekt, nebo

c) čeká v oblasti Kentu na odjezd do jiné části Evropy, nebo

d) řídí obchodní vozidla, jejichž místo obvyklého odstavení je v Kentu a jejichž cesta zde byla narušena

e) řidič na zadní straně výtisku z tachografu nebo na záznamovém listu vyznačí důvody pro nedodržení limitů (doporučujeme připojit podpis řidiče)

f) povinná přestávka v řízení nejpozději po 4,5 hodinách jízdy (45 minut) nesmí být v žádném případě narušena

g) nadále zůstávají v platnosti pravidla o pracovní době

h) nesmí být narušena bezpečnost na pozemních komunikacích, řidiči nesmějí být unavení, zaměstnavatelé nadále zodpovídají za bezpečnost svých zaměstnanců (řidičů a ostatních účastníků)

Vyhlášení „provozního zahlcení“ bude řidičům sděleno v den průjezdu pomocí vertikálních návěstidel na dálnici a rovněž bude zveřejňováno prostřednictvím webové stránky

https://www.gov.uk/government/publications/temporary-relaxation-of-the-eu-drivers-hours-rules-port-of-calais-industrial-action

Výjimka je platná po dobu 30 dnů, nicméně Ministerstvo dopravy UK si vyhrazuje právo na její dřívější zrušení, které může být vyhlášeno do 24 hodin od rozhodnutí.

Kontrolní orgány v členských zemích EU jsou o situaci informovány a při dodržení stanovených podmínek budou při provádění silničních kontrol tuto výjimku zohledňovat.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…