ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Dočasná výjimka pro dobu řízení a odpočinku

Dočasná výjimka pro dobu řízení a odpočinku

Mimořádná situace v severofrancouzském městě Calais přiměla Ministerstvo dopravy UK k opatřením, která by měla vést ke zklidnění dopravy zejména na druhé straně tunelu – v přístavu Dover a městě Kent.

Dočasná výjimka využívá možnosti, kterou dává nařízení (ES) 561/2006 v čl. 14, odst. 2. Počínaje dnem 30. 7. 2015 se při splnění stanovených podmínek mění:

a) limit denní doby řízení z 9 hodin na 11 hodin

b) limit minimálního denního odpočinku je snížen z 11 hodin na 9 hodin


Podmínky pro využití dočasné výjimky:

a) výjimek lze využít pouze v případě, že Ministerstvo dopravy UK vyhlásí tzv. „provozní zahlcení“

b) řidič použil k cestě do Kentu nebo zpět přes Lamanšský průliv Euro Tunel nebo trajekt, nebo

c) čeká v oblasti Kentu na odjezd do jiné části Evropy, nebo

d) řídí obchodní vozidla, jejichž místo obvyklého odstavení je v Kentu a jejichž cesta zde byla narušena

e) řidič na zadní straně výtisku z tachografu nebo na záznamovém listu vyznačí důvody pro nedodržení limitů (doporučujeme připojit podpis řidiče)

f) povinná přestávka v řízení nejpozději po 4,5 hodinách jízdy (45 minut) nesmí být v žádném případě narušena

g) nadále zůstávají v platnosti pravidla o pracovní době

h) nesmí být narušena bezpečnost na pozemních komunikacích, řidiči nesmějí být unavení, zaměstnavatelé nadále zodpovídají za bezpečnost svých zaměstnanců (řidičů a ostatních účastníků)

Vyhlášení „provozního zahlcení“ bude řidičům sděleno v den průjezdu pomocí vertikálních návěstidel na dálnici a rovněž bude zveřejňováno prostřednictvím webové stránky

https://www.gov.uk/government/publications/temporary-relaxation-of-the-eu-drivers-hours-rules-port-of-calais-industrial-action

Výjimka je platná po dobu 30 dnů, nicméně Ministerstvo dopravy UK si vyhrazuje právo na její dřívější zrušení, které může být vyhlášeno do 24 hodin od rozhodnutí.

Kontrolní orgány v členských zemích EU jsou o situaci informovány a při dodržení stanovených podmínek budou při provádění silničních kontrol tuto výjimku zohledňovat.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…

Dálková komunikace s tachografy

Znáte DSRC? Vyhrazená komunikace krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communication), jak se…