ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Dočasná výjimka pro dobu řízení a odpočinku

Dočasná výjimka pro dobu řízení a odpočinku

Mimořádná situace v severofrancouzském městě Calais přiměla Ministerstvo dopravy UK k opatřením, která by měla vést ke zklidnění dopravy zejména na druhé straně tunelu – v přístavu Dover a městě Kent.

Dočasná výjimka využívá možnosti, kterou dává nařízení (ES) 561/2006 v čl. 14, odst. 2. Počínaje dnem 30. 7. 2015 se při splnění stanovených podmínek mění:

a) limit denní doby řízení z 9 hodin na 11 hodin

b) limit minimálního denního odpočinku je snížen z 11 hodin na 9 hodin


Podmínky pro využití dočasné výjimky:

a) výjimek lze využít pouze v případě, že Ministerstvo dopravy UK vyhlásí tzv. „provozní zahlcení“

b) řidič použil k cestě do Kentu nebo zpět přes Lamanšský průliv Euro Tunel nebo trajekt, nebo

c) čeká v oblasti Kentu na odjezd do jiné části Evropy, nebo

d) řídí obchodní vozidla, jejichž místo obvyklého odstavení je v Kentu a jejichž cesta zde byla narušena

e) řidič na zadní straně výtisku z tachografu nebo na záznamovém listu vyznačí důvody pro nedodržení limitů (doporučujeme připojit podpis řidiče)

f) povinná přestávka v řízení nejpozději po 4,5 hodinách jízdy (45 minut) nesmí být v žádném případě narušena

g) nadále zůstávají v platnosti pravidla o pracovní době

h) nesmí být narušena bezpečnost na pozemních komunikacích, řidiči nesmějí být unavení, zaměstnavatelé nadále zodpovídají za bezpečnost svých zaměstnanců (řidičů a ostatních účastníků)

Vyhlášení „provozního zahlcení“ bude řidičům sděleno v den průjezdu pomocí vertikálních návěstidel na dálnici a rovněž bude zveřejňováno prostřednictvím webové stránky

https://www.gov.uk/government/publications/temporary-relaxation-of-the-eu-drivers-hours-rules-port-of-calais-industrial-action

Výjimka je platná po dobu 30 dnů, nicméně Ministerstvo dopravy UK si vyhrazuje právo na její dřívější zrušení, které může být vyhlášeno do 24 hodin od rozhodnutí.

Kontrolní orgány v členských zemích EU jsou o situaci informovány a při dodržení stanovených podmínek budou při provádění silničních kontrol tuto výjimku zohledňovat.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Podvody stále v oblibě

Od února do května tohoto roku jsme při silničních kontrolách odhalili tolik nelegálně upravených…

Karty tachografu pro účely školení

Ministerstvo dopravy, Státní tiskárna cenin a Centrum služeb pro silniční dopravu mají nově…

Dokončení oprav budovy na dětském dopravním hřišti v Kroměříži

Za finančního přispění z dotačního programu Zlínského kraje na Výstavbu a obnovu dětských…

Uzavření STK Trutnov dne 10.3.2022

Centrum služeb pro silniční dopravu nerealizuje v STK, na adrese Mladobucká 483, Trutnov, pouze…