ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Společná akce Policie ČR, BESIP a Českého svazu pivovarů

Společná akce Policie ČR, BESIP a Českého svazu pivovarů

Krajský koordinátor BESIP v Plzeňském kraji se ve středu 12. srpna zúčastnil dopravně preventivní akce Policie ČR, zaměřené převážně na kontrolu alkoholu nebo jiných návykových látek u řidičů motorových vozidel. Dalším partnerem akce s názvem „Řídím, piju nealko“ byl Český svaz pivovarů a sladoven.

Policisté a pracovník BESIP řidičům kontrolovaných vozidel připomněli, že podle zákona o silničním provozu řidič nesmí

„řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky“.

Problém tzv. „zbytkového alkoholu“ pomůže alespoň orientačně vyřešit tabulka s časovými intervaly odbourávání alkoholu z organismu.

Převzato z:

http://www.policie.cz/clanek/ridim-piju-nealko-pivo-i-na-klatovsku.aspx

Řidiči, kteří měli dechovou zkoušku negativní, obdrželi od zástupkyně pivovarů nealkoholické pivo a alkoholtester a od policistů tabulku s časovými intervaly k odbourávání alkoholu z organismu a pracovník BESIP předával různé reflexní předměty. Uvedené dárky obdrželo celkem 24 vzorných řidičů. Při akci bylo zjištěno celkem 5 přestupků, kdy dva řidiči měli dechovou zkoušku pozitivní, jeden měl test pozitivní na konopí, ve dvou případech nebyla platná technická prohlídka na vozidlech a jeden řidič vozidla při jízdě neužil bezpečnostní pás.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…