ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Pracovní setkání v Bechyni

Pracovní setkání v Bechyni

V rámci spolupráce Centra služeb pro silniční dopravu a Vojenské policie se v pátek 28. srpna uskutečnilo v Bechyni jednání o dalších formách vzájemné kooperace. Vedení vojenské policie projevilo zájem o tematické příručky a metodiky připravené pracovníky CSPSD v oblasti technických silničních kontrol, upevnění nákladu, přepravy nebezpečných věcí, ale i pravidel silničního provozu.

S jednáním byl spojen další workshop pro pracovníky oddělení vzdělávání CSPSD, kteří se zabývají výukou, výcvikem a zdokonalováním zkušebních komisařů. Náčelník Vojenské autoškoly v Bechyni kpt. Bc. Dušan Vítů nejprve návštěvníky seznámil s historií a současnou činností tohoto výcvikového zařízení. V akreditované učebně proběhla prezentace a krátká diskuse.

V prostoru bývalého letiště v Bechyni si potom všichni mohli prakticky vyzkoušet jízdu ve ztížených klimatických podmínkách, reakci na nenadálou překážku, jízdu zručnosti a v rámci výměny pracovních zkušeností i jízdu vojenskou technikou s instruktorem.

Na ploše s kombinací drsného a kluzkého povrchu, polévané místními hasiči vodou, si přítomní vyzkoušeli nevhodné jízdní úkony, jejichž následky se vlivem fyzikálních zákonů okamžitě a neúprosně dostaví. Především šlo o prudké brzdění na mokré a částečně i kluzké vozovce při jízdě běžně užívanými osobními vozidly, z nichž jen některá byla vybavena ABS. Razantní smyk vozidla v jednom případě dokonce „zul“ přední pneumatiku. Chování vozidla po užití ruční brzdy překvapilo i velmi zkušeného řidiče.

O specifických rozdílech ve výcviku se bylo možné přesvědčit při jízdě vojenskou technikou za přítomnosti instruktora VP. Jízda s těžkými vozidly mimo silniční provoz zdánlivě neklade na řidiče příliš vysoké nároky, ale otáčení se a couvání s vlečnými vozidly v nerovném terénu už tak snadné není.

Takzvaný „vyhýbací manévr“ před neočekávanou překážkou je považován za lepší řešení, než prudké brzdění, byť na suché vozovce. Ve vyšší rychlosti však vyžaduje rychlou a bezchybnou reakci řidiče a současně i značnou zručnost. Simulované překážce se řidiči opět snažili bezpečně vyhnout v osobních autech.

Zručnost a precizní ovládání vozidla předpokládá i slalom mezi kuželkami jízdou vpřed i couváním. Tuto závěrečnou disciplínu pracovníci Vojenské autoškoly připravili jako soutěžní. Současně vyjížděla dvě osobní vozidla, jízda byla na čas a rozhodovala i přesnost. Sražená kuželka slalomu znamenala pět vteřin navíc k dosaženému času. Atraktivnost soutěže bohužel snižovala téměř úplná vyrovnanost v předvedených výkonech.


Poděkování za přípravu a průběh celodenního programu patří kpt. Bc. Dušanovi Vítů a všem jeho kolegům, kteří se přítomným věnovali opravdu příkladně. Diskuse mezi pracovníky obou vzdělávacích institucí přinesly zajímavé poznatky a v nejednom případě iniciovaly i možnosti další spolupráce.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…