ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Pracovní setkání v Bechyni

Pracovní setkání v Bechyni

V rámci spolupráce Centra služeb pro silniční dopravu a Vojenské policie se v pátek 28. srpna uskutečnilo v Bechyni jednání o dalších formách vzájemné kooperace. Vedení vojenské policie projevilo zájem o tematické příručky a metodiky připravené pracovníky CSPSD v oblasti technických silničních kontrol, upevnění nákladu, přepravy nebezpečných věcí, ale i pravidel silničního provozu.

S jednáním byl spojen další workshop pro pracovníky oddělení vzdělávání CSPSD, kteří se zabývají výukou, výcvikem a zdokonalováním zkušebních komisařů. Náčelník Vojenské autoškoly v Bechyni kpt. Bc. Dušan Vítů nejprve návštěvníky seznámil s historií a současnou činností tohoto výcvikového zařízení. V akreditované učebně proběhla prezentace a krátká diskuse.

V prostoru bývalého letiště v Bechyni si potom všichni mohli prakticky vyzkoušet jízdu ve ztížených klimatických podmínkách, reakci na nenadálou překážku, jízdu zručnosti a v rámci výměny pracovních zkušeností i jízdu vojenskou technikou s instruktorem.

Na ploše s kombinací drsného a kluzkého povrchu, polévané místními hasiči vodou, si přítomní vyzkoušeli nevhodné jízdní úkony, jejichž následky se vlivem fyzikálních zákonů okamžitě a neúprosně dostaví. Především šlo o prudké brzdění na mokré a částečně i kluzké vozovce při jízdě běžně užívanými osobními vozidly, z nichž jen některá byla vybavena ABS. Razantní smyk vozidla v jednom případě dokonce „zul“ přední pneumatiku. Chování vozidla po užití ruční brzdy překvapilo i velmi zkušeného řidiče.

O specifických rozdílech ve výcviku se bylo možné přesvědčit při jízdě vojenskou technikou za přítomnosti instruktora VP. Jízda s těžkými vozidly mimo silniční provoz zdánlivě neklade na řidiče příliš vysoké nároky, ale otáčení se a couvání s vlečnými vozidly v nerovném terénu už tak snadné není.

Takzvaný „vyhýbací manévr“ před neočekávanou překážkou je považován za lepší řešení, než prudké brzdění, byť na suché vozovce. Ve vyšší rychlosti však vyžaduje rychlou a bezchybnou reakci řidiče a současně i značnou zručnost. Simulované překážce se řidiči opět snažili bezpečně vyhnout v osobních autech.

Zručnost a precizní ovládání vozidla předpokládá i slalom mezi kuželkami jízdou vpřed i couváním. Tuto závěrečnou disciplínu pracovníci Vojenské autoškoly připravili jako soutěžní. Současně vyjížděla dvě osobní vozidla, jízda byla na čas a rozhodovala i přesnost. Sražená kuželka slalomu znamenala pět vteřin navíc k dosaženému času. Atraktivnost soutěže bohužel snižovala téměř úplná vyrovnanost v předvedených výkonech.


Poděkování za přípravu a průběh celodenního programu patří kpt. Bc. Dušanovi Vítů a všem jeho kolegům, kteří se přítomným věnovali opravdu příkladně. Diskuse mezi pracovníky obou vzdělávacích institucí přinesly zajímavé poznatky a v nejednom případě iniciovaly i možnosti další spolupráce.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…