Pohár starostů

Dne 6.10.2015 proběhl na dětském dopravním hřišti v Náchodě již 11. ročník dopravní soutěže "Pohár starostů", určený pro žáky 5. tříd Náchodska. Soutěž se koná pod patronací starostů Náchodska, BESIP a za spolupráce městské policie a PČR.  

V letošním roce se soutěžilo o "Pohár starosty Broumova" a zúčastnilo se 30 čtyřčlenných družstev, která absolvovala 3 disciplíny. Jízdu na DDH podle pravidel, testy z pravidel silničního provozu a jízdu zručnosti. Cílem soutěže je ověřit a prohloubit znalosti žáků po absolvování výuky dopravní výchovy ve 4. ročnících základní školy.

Vítězem se stalo družstvo ze ZŠ Komenského v Broumově, na druhém místě byla ZŠ Machov a třetí ZŠ Česká Skalice.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…