ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Den upevnění nákladu Chemnitz

Den upevnění nákladu Chemnitz

Zástupci Centra služeb pro silniční dopravu se několik let zúčastňují tradiční výstavy s názvem "Den upevnění nákladu". Nejinak tomu bylo i letos. Letošní ročník byl pořádán společně s výstavou užitkových vozidel COMMCAR v německém městě Chemnitz.

Centrum služeb pro silniční dopravu se této výstavy každoročně účastní jako vystavovatel. Prezentováno je provádění kontrolní činnosti na pozemních komunikacích s ohledem na zaměření výstavy - tedy zajištění nákladu. Před výstavou je organizována společná součinností kontrolní akce s kolegy z německého BAG. Tento rok proběhla společná silniční kontrola na dálnici A4 nedaleko města Chemnitz.

Němečtí kolegové kontrolují vozidla bez ohledu na registraci vozidla. Tak tomu bylo i v době naší návštěvy. Během společné kontrolní akce bylo zastaveno několik vozidel, u nichž byly zjištěny následující nedostatky:

- u zastaveného vozidla s českou registrační značkou a českým řidičem byla odhalena manipulace s tachografem - řidič používal za jízdy dvě karty.

- u zastavené jízdní soupravy s rumunskou registrační značkou byla provedena kontrola zajištění nákladu. Po otevření zadních dveří byl viditelný nedostatek ve způsobu upevnění - textilní popruh byl v úrovni horní části nákladu veden přes hliníkové latě, umístěné na boku vozidla. Z hlediska zajištění nákladu chybné uvázání. Další překvapení čekalo po odplachtování boku vozidla, kdy bylo zjištěno, že náklad, neviditelný od zadních dveří - nebyl zajištěn vůbec, i když vázací prostředky byly k dispozici, jak je vidět na fotografii.

- další kontrolovaná jízdní souprava, jedoucí pod polskou registrací a v režimu ADR, byla na kontrolním místě odstavena. Důvodem odstavení a zákazu další jízdy byly závažné závady na vozidle. Na návěsu cisterny byla pneumatika s opotřebovaným vzorkem v hlavní dezénové drážce pod stanovenou mez.

Při kontrole technického stavu tahače byly zjištěny nadměrné vůle v čepech řízení a dále byl zjištěn prasklý brzdový kotouč. Řidič se po sdělení zjištěných závad snažil obměkčit kontrolory z BAG, aby mohl pokračovat se soupravou do Polska, že hned za hranicemi bude vozidlo odstaveno v servisu. Kontrolor s ohledem na zjištěné závady rozhodl o zákazu další jízdy a protože podezíral řidiče, že by po ukončení kontrolní akce mohl s vozidlem i přes zákaz z kontrolního stanoviště odjet, bylo vozidlo proti další jízdě zajištěno mobilním prostředkem (řetězem).

V sobotu 3. října jsme se zúčastnili výstavy k problematice upevňování nákladu. Ve výstavní hale jsme prezentovali výsledky kontrolní činnosti společně s kontrolory z německé BAG a polské ITD. Výstavy se zúčastnila také německá policie. Výstava fotografií se zjištěnými nedostatky při silničních kontrolách v ČR vzbudila velký zájem nejen mezi odbornou, ale i laickou veřejností. Je všeobecnou pravdou, že jeden obrázek vydá za několik stran textu.

Mezi zajímavé exponáty na výstavě byly nové materiály a pomůcky pro zajištění nákladu při přepravě. Mezi ty zdařilejší patřila kartonová podložka se speciálním nátěrem, která má lepší třecí vlastnosti než "klasická" gumová protiskluzová podložka.

Gumová protiskluzová podložka má uváděný součinitel tření μ=0,6, což odpovídá náklonu ložné plochy 31°, po jejímž překročení již dochází k postupnému sklouzávání nákladu ze šikmé plochy. Praktická ukázka s plechovými boxy na nakloněné rovině tomu odpovídala. Avšak kartonová podložka se speciálním nátěrem dosahovala daleko lepších hodnot. Nakloněná rovina (viz foto) svírala úhel 40° a přesto bylo možné na plochu položit jakýkoli předmět bez obav, že se sesune ze šikmé plochy. To jsme vyzkoušeli položením fotoaparátu na nakloněnou rovinu. I přes uváděný náklon 40° fotoaparát bez jakýchkoli náznaků sklouzávání setrval na místě. Náklon 40° v tomto případě odpovídá součiniteli tření μ=0,84. Pokud by se výrobci podařilo uvést vystavovaný výrobek do praxe, mělo by to za následek zvýšení bezpečnosti přepravovaného nákladu a tím i snížení počtu nutných uvazovacích prostředků pro zajištění nákladu.

Zajímavostí byly i alternativy k ochranným umělohmotným rohům. Na obrázku níže je vidět vlevo "klasický" chránič hran, jak jej řidiči znají. Na výstavě jsme však viděli jeho modifikaci, která je k upevňovacímu prostředku (popruhu) daleko šetrnější.

Chránič na pravém obrázku je k popruhu šetrnější v tom, že v bodě zlomu je oválný ochranný roh, který zabraňuje vláknům popruhu jejich zlomení a tím zajišťuje delší výdrž vázacího popruhu.

Výstava je každoročně hojně navštěvovaná. Účast zástupců Centra služeb pro silniční dopravu je užitečná, přivážíme si mnoho nových poznatků z problematiky zajištění nákladu. S těmi pak seznamujeme řidiče i širokou veřejnost.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…