Dál se nejede!

Digitální tachograf je zařízení, které má oproti předešlým generacím tachografů poměrně vysoký stupeň zabezpečení. I přes snahu výrobců, kteří respektují příslušná nařízení, se ale najdou tací, kteří bezpečnostní bariéry dokáží překonat.

Když policista zastavil nákladní vozidlo, bylo takřka ihned po první kontrole jasné, že tachograf nepracuje správně. Pokud je vozidlo v pohybu, tedy řidič řídí, není za běžných provozních podmínek možné, aby zařízení zaznamenávalo dobu odpočinku. Zaznamenávaný odpočinek byl navíc pro řidiče velice důležitý, protože bez něho by nebyly dodrženy příslušné články nařízení, týkající se dob řízení a odpočinku.

Protože první rutinní prohlídka tachografu nepřinesla žádné výsledky, přistoupili pracovníci mobilní expertní jednotky Kraje Vysočina k důkladnému zkoumání připojení tachografu k ostatním částem vozidla. Po chvíli padlo podezření na zařízení v černém plastovém boxu. Jeho připojení sice ukazovalo na provedenou manipulaci, ale výrobce ho vybavil popisem, který měl za cíl kontrolory zmást. Podle popisku se mělo jednat o volitelné doplňkové zařízení, běžně ve vozidlech používané.

Po otevření krytu bylo již jasné, o jaké zařízení se jedná a na jakém principu pracuje. Tento typ manipulací je u novějších tachografů nejčastější a možnost jejich odhalení je do určité míry dána způsobem montáže. Zkušený expert ale zkoumá odlišnosti od standardní montáže a připojení nedovolených přístrojů by mu nemělo uniknout. U řidiče byl dále nalezen dálkový ovladač, s jehož pomocí byla funkce nelegálního zařízení ověřena.

Pracovníci MEJ CSPSD jsou v problematice manipulace s tachografy pravidelně školeni a navíc, v případě nejasností, se mohou opřít o odbornou podporu oddělení vzdělávání MEJ. Tak tomu bylo i v tomto případě, kdy byla před samotným odstraněním zakázaného zařízení z vozidla nezbytná e-mailová a telefonická komunikace.

Zahraničnímu dopravci byla uložena nejvyšší možná kauce, tachograf navíc ztratil oprávnění k používání jako záznamové zařízení. Nutně musí následovat jeho další kontrola v autorizovaném metrologickém středisku, které rozhodne, zda lze ověřit jeho předepsané funkce a umožnit jeho další používání v silničním provozu.

Uvedený případ je ukázkou důsledného postupu, kdy se policisté nespokojili pouze se skutečností, že tachografický záznam na paměťové kartě řidiče není v pořádku, ale požádali mobilní expertní jednotku o odbornou pomoc.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…