ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Řešení krizových situací

Řešení krizových situací

Kurzy bezpečné jízdy se pořádají na plochách mimo pozemní komunikace tak, aby nebyli ohroženi ostatní účastníci silničního provozu. Řidiči vozidel si mohou vyzkoušet jízdu na kluzkém povrchu, vyhýbání se překážce, slalom mezi kužely apod. To vše pod vedením zkušených instruktorů. Z Kraje Vysočina poslal zprávu o průběhu takového kurzu krajský koordinátor BESIP Milan Stejskal.

V sobotu 14. listopadu 2015 proběhl kurz bezpečné jízdy na letišti v Komárovicích. Během jednoho dne proběhly kurzy dva, a to dopolední v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod., a odpolední v čase od 12:00 hod. do 15:00 hod.

Kurzy jsou pořádány v rámci celoroční akce pod názvem Bezpečná Vysočina, kterou pořádá Krajský úřad. Pořadateli kurzu jsou Vyšší policejní škola a střední policejní škola MV v Praze - pracoviště Jihlava a Krajské pracoviště BESIP pro Kraj Vysočina. Kurz bezpečné jízdy probíhal v následujících disciplínách:

Jízda zručnosti - podélné parkování, otáčení se v prostoru s následným couváním do vyznačeného prostoru a průjezd mezi kužely jak popředu, tak i couvání.

Kluzná plocha - nácvik vyhýbacího manévru (brzdění - vyhnutí se překážce - následné dobrzdění), průjezd mezi kužely pod plynem bez brzd.

Skitkár - simulace přetáčivého smyku, jízda po ledu. Řidič reaguje na vzniklou situaci a vyrovnává smyk.

Dopoledního kurzu se zúčastnilo deset zájemců, odpoledne přijelo dalších čtrnáct účastníků. Všichni absolvovali kurz se svým vlastním vozidlem. Vyzkoušeli si tak nejen reakci vozidla v kritických situacích, ale především své vlastní schopnosti včas a správně takové situace řešit. Na závěr každý účastník obdržel "Pamětní list" o absolvování kurzu.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…