ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Bezpečnější přechody pro chodce

Bezpečnější přechody pro chodce

Statistická ročenka 2014 uvádí, že při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel z důvodu neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky chodci, přecházejícímu po vyznačeném přechodu, zahynulo v roce 2014 celkem 14 chodců. Nejvíce smrtelných úrazů chodců se stává v období roku s kratšími dny a brzkým stmíváním.

Také Kraj Vysočina v zájmu většího bezpečí chodců zřizuje u vyznačených přechodů na vozovce osvětlení. Osvětlení se projektuje na každý přechod zvlášť, do výpočtů se zahrnuje nejen šířka vozovky a přechodu pro chodce, ale i okolní osvětlení, barva povrchu silnice, stoupání či klesání vozovky a další aspekty, které mohou viditelnost ovlivnit.

Osvětlení přechodu není přímo shora, ale pod mírným úhlem vždy ze směru příjezdu aut. Chodec je tak osvětlen více ze strany, aby jej řidič viděl skutečně jasně. Současně je třeba nastavit osvětlení tak, aby řidiče ani v jednom směru neoslňovalo.

Nadace ČEZ pod dohledem krajských zástupců z řad odborníků BESIP osvětluje přechody ve městech a obcích po celé republice od roku 2013. „Snažíme se pomáhat v naplňování základního hesla bezpečnosti na silnicích, které zní „vidět a být viděn“, a předcházet tak nepříjemným dopravním situacím. Nebezpečných přechodů je ale stále mnoho a zájem měst, obcí i široké veřejnosti o jejich osvětlování neustává. Máme radost, že se tento týden podařilo osvětlit hned dvě kritická místa na Vysočině,“ řekla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Karty tachografu pro účely školení

Ministerstvo dopravy, Státní tiskárna cenin a Centrum služeb pro silniční dopravu mají nově…

Dokončení oprav budovy na dětském dopravním hřišti v Kroměříži

Za finančního přispění z dotačního programu Zlínského kraje na Výstavbu a obnovu dětských…

Uzavření STK Trutnov dne 10.3.2022

Centrum služeb pro silniční dopravu nerealizuje v STK, na adrese Mladobucká 483, Trutnov, pouze…

Jak správně přes hranice

Povinné záznamy v tachografu nebo na záznamových listech nejsou úplnou novinkou. Přesto nebude…