ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Ještě jednou k veletrhu Czechbus

Ještě jednou k veletrhu Czechbus

Servisní organizace Ministerstva dopravy Centrum služeb pro silniční dopravu se veletrhu Czechbus účastní již několik let. O letošní expozici CSPSD jsme již informovali, ale na konkrétní roli Centra služeb pro silniční dopravu na veletrhu jsme se zeptali ředitele organizace Mgr. Dalibora Sadovského.

Pane řediteli, Centrum služeb pro silniční dopravu se na veletrhu Czechbus prezentovalo již v minulých letech. Jakou úlohu má Váš stánek a vozidlo mobilní expertní jednotky?

Současná autobusová přeprava osob vyžaduje komfort, ale především bezpečí pro cestující. Mobilní expertní jednotky jsou často veřejností vnímány pouze jako součást silničních kontrol, které provádějí ve spolupráci s dopravní službou PČR. Pracovníci jednotek jsou však nezávislými experty, kteří své znalosti nemusí využívat jen v rámci kontrol, po kterých nezřídka následuje represe. Jejich vědomosti a zkušenosti z praxe lze využít i pro další vzdělávání dopravců a řidičů, tedy jako nástroj prevence. Právě řidiči autobusů mají velkou zodpovědnost za přepravované osoby a dodržování sociálních předpisů je pro bezpečnou přepravu osob prioritní. Často dochází k velmi vážným nehodám následkem únavy nebo mikrospánku řidiče.

Jakou formu prevence nabízíte?

Pracovníci oddělení vzdělávání mají zpracované informační letáky, které přehlednou formou ve vhodné grafické úpravě předkládají hlavní ustanovení právních norem a předpisů. Tyto materiály zároveň prezentují adresu webových stránek, kde nabízíme odborné semináře v několika oblastech problematiky silniční dopravy. Kromě toho jsou každoročně do programu veletrhu zahrnuty odborné přednášky pro veřejnost.

Lze tedy Vaši účast na veletrhu považovat za užitečné spojení dvou základních prvků dopravy, vozidlo-řidič?

Ano. Naše organizace chce nabízet služby pro silniční dopravu v co nejširším spektru a pokud možno všem cílovým skupinám.


Děkujeme a přejeme další úspěšnou práci.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Kontroly tachografů pokračují

Hned druhý týden roku 2021 ukázal, že ani letos to nebude jednoduché. Naše expertní jednotka z…

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…