ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Nízkorychlostní vážení v Mostě

Nízkorychlostní vážení v Mostě

Na polygonu Autodromu Most se uskutečnilo na žádost Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia, z.s. o posledním listopadovém víkendu nízkorychlostní kontrolní vážení kamionů přepravujících sypké a plovoucí materiály (kačírek 4-8,kačírek 8-12,cement,semeno řepky a plastový granulát). Vážení provedla MEJ z Ústeckého kraje na ideální rovině a za značného zájmu dopravních společností přepravujících tyto komodity.

Autorizovaná zkušební stanice EXCPOLO s.r.o. z Kyšic u Plzně provedla měření na nákladní silniční soupravě (tahač + návěs), naložené sypkým substrátem, za účelem zjištění změn hmotností připadajících na jednotlivé nápravy (včetně levé a pravé strany) v důsledku působení podélných a příčných sil, působících během jízdy, na rozložení substrátu v/na ložném prostoru návěsu. Nákladní silniční souprava byla tvořena 2nápravovým tahačem a 3nápravovým návěsem vhodným pro přepravu suchých substrátů, naloženým sypkým, resp. plovoucím materiálem ve výchozím stavu po nakládce. Byl proveden záznam a vyhodnocení účinků sil vznikajících při jízdních manévrech, odpovídajících situaci v reálném provozu, zejména pak sil vznikajících v důsledku zrychlení a zpomalení a to jak v podélném, tak v příčném směru ke směru jízdy a jejich vlivu na rozložení přepravovaného sypkého substrátu. Záznam změn hmotností na nápravu, skupinu náprav, motorové vozidlo, přípojné vozidlo, jízdní soupravu, a to včetně rozdílů mezi levou a pravou stranou, bylo úkolem naší MEJ. Dále bylo provedeno kontrolního vážení po provedení jízdních zkoušek, porovnání výsledků ve výchozím a cílovém stavu.

Zpracování protokolů z provedených měření a vyhodnocení měření, popis chování vozidla a nákladu je poslední fází, na základě které bude vydán odborný posudek a stanoviska.


Brzdění bylo opravdu intenzivní


Semena řepky po brzdění vozidla z rychlosti 50 km/h


Dopravci bedlivě sledují průběh vážení


     Pomocná náprava tahače 


         Po každém vážení proběhla diskuse dopravců


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…

Karty G2/V2 pro školicí střediska a autoškoly jsou nyní dostupné

Krátce po tom, co byl zaveden nový formát karet do tachografu druhé generace, druhé verze (G2/V2),…

Mezinárodní kontrola v Hradci Králové

Pod hlavičkou Euro Contrôle Route pořádalo CSPSD, v rámci zavedené spolupráce…

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…