ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Nízkorychlostní vážení v Mostě

Nízkorychlostní vážení v Mostě

Na polygonu Autodromu Most se uskutečnilo na žádost Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia, z.s. o posledním listopadovém víkendu nízkorychlostní kontrolní vážení kamionů přepravujících sypké a plovoucí materiály (kačírek 4-8,kačírek 8-12,cement,semeno řepky a plastový granulát). Vážení provedla MEJ z Ústeckého kraje na ideální rovině a za značného zájmu dopravních společností přepravujících tyto komodity.

Autorizovaná zkušební stanice EXCPOLO s.r.o. z Kyšic u Plzně provedla měření na nákladní silniční soupravě (tahač + návěs), naložené sypkým substrátem, za účelem zjištění změn hmotností připadajících na jednotlivé nápravy (včetně levé a pravé strany) v důsledku působení podélných a příčných sil, působících během jízdy, na rozložení substrátu v/na ložném prostoru návěsu. Nákladní silniční souprava byla tvořena 2nápravovým tahačem a 3nápravovým návěsem vhodným pro přepravu suchých substrátů, naloženým sypkým, resp. plovoucím materiálem ve výchozím stavu po nakládce. Byl proveden záznam a vyhodnocení účinků sil vznikajících při jízdních manévrech, odpovídajících situaci v reálném provozu, zejména pak sil vznikajících v důsledku zrychlení a zpomalení a to jak v podélném, tak v příčném směru ke směru jízdy a jejich vlivu na rozložení přepravovaného sypkého substrátu. Záznam změn hmotností na nápravu, skupinu náprav, motorové vozidlo, přípojné vozidlo, jízdní soupravu, a to včetně rozdílů mezi levou a pravou stranou, bylo úkolem naší MEJ. Dále bylo provedeno kontrolního vážení po provedení jízdních zkoušek, porovnání výsledků ve výchozím a cílovém stavu.

Zpracování protokolů z provedených měření a vyhodnocení měření, popis chování vozidla a nákladu je poslední fází, na základě které bude vydán odborný posudek a stanoviska.


Brzdění bylo opravdu intenzivní


Semena řepky po brzdění vozidla z rychlosti 50 km/h


Dopravci bedlivě sledují průběh vážení


     Pomocná náprava tahače 


         Po každém vážení proběhla diskuse dopravců


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…