ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Pracovní setkání v Integrované střední škole automobilní Brno

Pracovní setkání v Integrované střední škole automobilní Brno

V rámci pořádání nových kurzů pro odbornou veřejnost začalo v roce 2015 Centrum služeb pro silniční dopravu spolupracovat s Integrovanou střední školou automobilní Brno, příspěvková organizace.

Na pracovní schůzce dne 1. 12. 2015 mezi vedením ISŠA, reprezentovaným ředitelem školy Ing. Milanem Chylíkem a vedením CSPSD, reprezentovaným ředitelem organizace Mgr. Daliborem Sadovským, byly probrány činnosti obou subjektů, tak aby se nalezly případné možnosti další spolupráce. Byl zhodnocen rok 2015, v kterém CSPSD pořádalo v prostorách ISŠA prohlubovací kurzy techniků STK a mechaniků SME. Náměstek ředitele CSPSD Ing. Milan Mudruňka pozitivně zhodnotil nejenom technické zázemí pro kurzy, ale i kvalitní výuku lektorů z ISŠA. Byl probrán plán spolupráce na rok 2016 a změny, které vyplývají pro prohlubovací kurzy, vzhledem k změnám termínů přezkoušení, které již nebudou vždy přímo navazovat na jednotlivé kurzy, ale budou pro každý typ kurzu prováděna na území ČR pouze jedenkrát měsíčně.

Při prohlídce školy byly pracovníci CSPSD seznámeni s její historií a současností: Škola byla zřízena až v roce 1993, ale přímo navazuje na tradici výuky autoopravárenství v Brně a dnes je jedinou střední školou v Brně, vyučující automobilní obory. Mimo výuku v oborech středního vzdělávání nabízí škola i vzdělávání pro dospělé jak formou nástavbového studia tak i specializovaných kurzů, takže má pro výuku automobilních oborů nejenom technické zázemí, ale i kvalitní pedagogy, kteří mají zkušenosti také s výukou dospělých. Mezi odbornou veřejností jsou mimořádně ceněny kurzy pro mechaniky motocyklů.

Při prohlídce pracovišť pro praktickou výuku byli pracovníci CSPSD seznámeni s vybavením dílen. V porovnání s dnešní běžnou praxí byly zajímavé učebny alternativních pohonů. Jak řekl zástupce ředitele ISŠA Bc. Libor Machát: „ Musíme připravit naše žáky k opravám techniky, která začne být rozšířená až za řadu let, aby byli schopni sledovat nové trendy a byli tak konkurenceschopni i za delší dobu po ukončení školy.“


V dílnách se bylo možno také přesvědčit, že ISŠA vyučuje své žáky nejenom na školních vozidlech, ale i na opravách a údržbě vozidel zákazníků. Rozmanitost typů opravovaných vozidel byla vidět zejména v motocyklové dílně, kde byly opravovány motocykly od veteránů až po silné stroje, které využívá policie.

Jednání bylo pro obě strany přínosné a obě strany počítají se spoluprací i v dalším období.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…