ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Novela vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Novela vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláškou č. 338/2015 Sb. je novelizována vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Novela vstupuje v účinnost dnem 31. prosince 2015.

Změny uvádíme v dokumentu Pdf v obvyklé úpravě – nové znění na barevném podkladu a zrušené části přeškrtnutým písmem s odlišným barevným podkladem. Přílohy k vyhlášce neuvádíme, pouze avizujeme změnu, respektive doplnění přílohy č. 10. K jiným změnám v přílohách ani jejich číslování nedošlo.

novela_104_1997.pdf

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…