Vidíme se?

V úterý 15. prosince se v Novém Jičíně konala dopravně preventivní akce v souvislosti s kampaní MD BESIP, nazvanou "Vidíme se?“. O akci informuje krajský koordinátor BESIP Moravskoslezského kraje, Pavel Rakus:

Jedná se o rutinní spolupráci krajského koordinátora BESIP se složkami policie, v tomto případě Městské policie Nový Jičín. Úkolem je seznamovat tzv. neviditelné chodce s riziky pohybu na pozemních komunikacích v případě, že nemají na oděvu žádný reflexní doplněk. Občanům jsou zmíněná rizika vysvětlována a je jim nabídnut vzorek reflexního doplňku - v tomto případě reflexní pásek. V případě použití reflexního pásku na oděvu se prodlužuje vzdálenost, na kterou je chodec za snížené viditelnosti řidičem vozidla vidět až na 200 m.


V této souvislosti připomínáme očekávanou novelu zákona o silničním provozu, která obsahuje návrh tohoto znění:

„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Sníženou viditelností se rozumí období od soumraku do svítání, ale i mlha, sněžení nebo hustý déšť.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…