Vidíme se?

V úterý 15. prosince se v Novém Jičíně konala dopravně preventivní akce v souvislosti s kampaní MD BESIP, nazvanou "Vidíme se?“. O akci informuje krajský koordinátor BESIP Moravskoslezského kraje, Pavel Rakus:

Jedná se o rutinní spolupráci krajského koordinátora BESIP se složkami policie, v tomto případě Městské policie Nový Jičín. Úkolem je seznamovat tzv. neviditelné chodce s riziky pohybu na pozemních komunikacích v případě, že nemají na oděvu žádný reflexní doplněk. Občanům jsou zmíněná rizika vysvětlována a je jim nabídnut vzorek reflexního doplňku - v tomto případě reflexní pásek. V případě použití reflexního pásku na oděvu se prodlužuje vzdálenost, na kterou je chodec za snížené viditelnosti řidičem vozidla vidět až na 200 m.


V této souvislosti připomínáme očekávanou novelu zákona o silničním provozu, která obsahuje návrh tohoto znění:

„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Sníženou viditelností se rozumí období od soumraku do svítání, ale i mlha, sněžení nebo hustý déšť.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Karty tachografu pro účely školení

Ministerstvo dopravy, Státní tiskárna cenin a Centrum služeb pro silniční dopravu mají nově…

Dokončení oprav budovy na dětském dopravním hřišti v Kroměříži

Za finančního přispění z dotačního programu Zlínského kraje na Výstavbu a obnovu dětských…

Uzavření STK Trutnov dne 10.3.2022

Centrum služeb pro silniční dopravu nerealizuje v STK, na adrese Mladobucká 483, Trutnov, pouze…

Jak správně přes hranice

Povinné záznamy v tachografu nebo na záznamových listech nejsou úplnou novinkou. Přesto nebude…