Vidíme se?

V úterý 15. prosince se v Novém Jičíně konala dopravně preventivní akce v souvislosti s kampaní MD BESIP, nazvanou "Vidíme se?“. O akci informuje krajský koordinátor BESIP Moravskoslezského kraje, Pavel Rakus:

Jedná se o rutinní spolupráci krajského koordinátora BESIP se složkami policie, v tomto případě Městské policie Nový Jičín. Úkolem je seznamovat tzv. neviditelné chodce s riziky pohybu na pozemních komunikacích v případě, že nemají na oděvu žádný reflexní doplněk. Občanům jsou zmíněná rizika vysvětlována a je jim nabídnut vzorek reflexního doplňku - v tomto případě reflexní pásek. V případě použití reflexního pásku na oděvu se prodlužuje vzdálenost, na kterou je chodec za snížené viditelnosti řidičem vozidla vidět až na 200 m.


V této souvislosti připomínáme očekávanou novelu zákona o silničním provozu, která obsahuje návrh tohoto znění:

„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Sníženou viditelností se rozumí období od soumraku do svítání, ale i mlha, sněžení nebo hustý déšť.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…