Vidíme se?

V úterý 15. prosince se v Novém Jičíně konala dopravně preventivní akce v souvislosti s kampaní MD BESIP, nazvanou "Vidíme se?“. O akci informuje krajský koordinátor BESIP Moravskoslezského kraje, Pavel Rakus:

Jedná se o rutinní spolupráci krajského koordinátora BESIP se složkami policie, v tomto případě Městské policie Nový Jičín. Úkolem je seznamovat tzv. neviditelné chodce s riziky pohybu na pozemních komunikacích v případě, že nemají na oděvu žádný reflexní doplněk. Občanům jsou zmíněná rizika vysvětlována a je jim nabídnut vzorek reflexního doplňku - v tomto případě reflexní pásek. V případě použití reflexního pásku na oděvu se prodlužuje vzdálenost, na kterou je chodec za snížené viditelnosti řidičem vozidla vidět až na 200 m.


V této souvislosti připomínáme očekávanou novelu zákona o silničním provozu, která obsahuje návrh tohoto znění:

„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Sníženou viditelností se rozumí období od soumraku do svítání, ale i mlha, sněžení nebo hustý déšť.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…