ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Novela zákona o silničním provozu schválena

Novela zákona o silničním provozu schválena

Ve znění senátního tisku č. 175, který navazuje na sněmovní tisk č. 471, byly schváleny změny v zákoně o silničním provozu č. 361/2000 Sb., a současně i změny v zákoně č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. V současné době novela čeká na podpis prezidenta republiky.

Tato novela zákona o silničním provozu patří k těm rozsáhlejším, obsahuje celkem 76 bodů. Dotýká se například profesní způsobilosti k řízení některých skupin vozidel, povinností řidiče, možnosti zadržení osvědčení o registraci vozidla, jízdy v jízdních pruzích.

Zavádí pojem cyklistická zóna a pravidla pro tuto zónu, nově je proto vložen § 39a. Zakotvena bude i povinnost chodců mít za stanovených podmínek na oblečení retroreflexní prvky. Vložen bude nový § 60a – Užívání osobního přepravníku.

Změny a nová ustanovení se týkají i dopravně psychologického vyšetření, kterým se zjišťuje psychická způsobilost k řízení motorových vozidel.

Nově se vkládají § 124a až 124c, které se týkají vybírání, vrácení, započtení a propadnutí kauce a zajištění vozidla.

Úpravy a změny obsahuje i § 125c – Přestupky.

Novela zákona č. 247/2000 Sb. se týká především výcviku a zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění skupin AM, A1, A2 nebo A.

V legisvakanční lhůtě připravíme přehled konkrétních změn v samostatném materiálu.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…

Nové karty do tachografu

Státní tiskárna cenin, jako dodavatel karet tachografu pro ČR, získala schválení pro nový typ karet…

ADR Expert Class Valenciennes

Ve dnech 3. – 7. července 2023 se ve francouzském městě Valenciennes konal mezinárodní výukový…

Na návštěvě u BALM

V rámci zavedené dlouhodobé spolupráce s německým Federálním úřadem pro mobilitu a logistiku BALM …