ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Novela zákona o silničním provozu schválena

Novela zákona o silničním provozu schválena

Ve znění senátního tisku č. 175, který navazuje na sněmovní tisk č. 471, byly schváleny změny v zákoně o silničním provozu č. 361/2000 Sb., a současně i změny v zákoně č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. V současné době novela čeká na podpis prezidenta republiky.

Tato novela zákona o silničním provozu patří k těm rozsáhlejším, obsahuje celkem 76 bodů. Dotýká se například profesní způsobilosti k řízení některých skupin vozidel, povinností řidiče, možnosti zadržení osvědčení o registraci vozidla, jízdy v jízdních pruzích.

Zavádí pojem cyklistická zóna a pravidla pro tuto zónu, nově je proto vložen § 39a. Zakotvena bude i povinnost chodců mít za stanovených podmínek na oblečení retroreflexní prvky. Vložen bude nový § 60a – Užívání osobního přepravníku.

Změny a nová ustanovení se týkají i dopravně psychologického vyšetření, kterým se zjišťuje psychická způsobilost k řízení motorových vozidel.

Nově se vkládají § 124a až 124c, které se týkají vybírání, vrácení, započtení a propadnutí kauce a zajištění vozidla.

Úpravy a změny obsahuje i § 125c – Přestupky.

Novela zákona č. 247/2000 Sb. se týká především výcviku a zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění skupin AM, A1, A2 nebo A.

V legisvakanční lhůtě připravíme přehled konkrétních změn v samostatném materiálu.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Kontroly tachografů pokračují

Hned druhý týden roku 2021 ukázal, že ani letos to nebude jednoduché. Naše expertní jednotka z…

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…