ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Aktivity BESIP ve Zlínském kraji

Aktivity BESIP ve Zlínském kraji

V roce 2015 se ve Zlínském kraji podařilo uskutečnit celkem 149 akcí se zaměřením na BESIP nejen pro děti, ale i pro rodiny, řidiče, motorkáře, i seniory, což zhruba totéž, jako v roce předcházejícím, ale na druhou stranu neběžel žádný větší projekt. Velký důraz jsem kladl na to,aby byl pokryt celý kraj a bylo i pestré spektrum zaměření těchto akcí. Na 29 akcích, což jsou ty většího rozsah a významu, Byl použit také stánek BESIP. Velkým lákadlem při prezentacích ve všech místech je stále možnost vyzkoušet si Alkobrýle, které byly pořízeny z dotace Zlínského kraje, velmi oživilo akce to, že z prostředků MD byly pořízeny další varianty těchto simulátorů.

Za nejvydařenější akce považuji celou sérii dětských dnů i programů pro letní tábory, akci pro motorkáře RESTART. Ve druhé polovině roku je třeba připomenout Celostátní finále DSMC neslyšících s mezinárodní účastí konané 1. a 2. 10. ve Valašském Meziříčí a také společnou akci s kolegy z Moravskoslezského kraje zaměřenou na zimní výbavu vozidel a v neposlední řadě také Evropský týden mobility, Dny bez aut, Den uniformovaných sborů, Kroměříž patří dětem a Zlín dětem.

V dopravní výchově na dětských dopravních hřištích CSPSD zůstala zapojenost škol v kalendářním roce 2015, více méně na úrovni roku minulého, to je cca 85 % z celkového počtu škol. Nejvíce dětí prošlo dopravním hřištěm ve Zlíně – Malenovicích kde dopravní výchovou pro 4. ročníky ZŠ prošlo celkem za rok 2 686 dětí ze čtvrtých tříd, 1 119 dětí jiných ročníků a ostatními akcemi 1 734 dětí, toto jsou akce zejména v období prázdnin, kdy DDH využívají letní tábory a zařízení, která se věnují mimoškolní výchově. Dopravním hřištěm ve Vsetíně prošlo 988 čtvrťáků, 151 žáků jiných ročníků a 223 dětí při jiných akcích. V Rožnově pod Radhoštěm to pak bylo 582 žáků 4. ročníků, zde se na začátku sezony sepisovala jízdní kola. V Loukově, který má záběr nejmenší a stejně jako Rožnov není vhodný pro pořádání větších akcí, se proškolilo 186 žáků škol z oblasti Bystřice pod Hostýnem. Tyto aktivity by v tak velké míře nešlo uskutečnit bez dlouhodobé podpory, kterou tato činnost má v podobě dotace na provoz DDH od Zlínského kraje.

V neposlední ředě je třeba zmínit podíl Zlínského kraje na organizaci letošního ročníku Dopravní soutěže mladých cyklistů, zejména jejího krajského kola, které co se týče financí, bylo téměř celé hrazeno z dotace Zlínského kraje. Soutěž byla také podpořena účastí pana radního pro dopravu, pana Ing. Jaroslava Kučery a aktivním podílem na zpracování výsledků a pomoci při organizaci ze strany pracovníků odboru dopravy Zlínského kraje.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…