ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Aktivity BESIP ve Zlínském kraji

Aktivity BESIP ve Zlínském kraji

V roce 2015 se ve Zlínském kraji podařilo uskutečnit celkem 149 akcí se zaměřením na BESIP nejen pro děti, ale i pro rodiny, řidiče, motorkáře, i seniory, což zhruba totéž, jako v roce předcházejícím, ale na druhou stranu neběžel žádný větší projekt. Velký důraz jsem kladl na to,aby byl pokryt celý kraj a bylo i pestré spektrum zaměření těchto akcí. Na 29 akcích, což jsou ty většího rozsah a významu, Byl použit také stánek BESIP. Velkým lákadlem při prezentacích ve všech místech je stále možnost vyzkoušet si Alkobrýle, které byly pořízeny z dotace Zlínského kraje, velmi oživilo akce to, že z prostředků MD byly pořízeny další varianty těchto simulátorů.

Za nejvydařenější akce považuji celou sérii dětských dnů i programů pro letní tábory, akci pro motorkáře RESTART. Ve druhé polovině roku je třeba připomenout Celostátní finále DSMC neslyšících s mezinárodní účastí konané 1. a 2. 10. ve Valašském Meziříčí a také společnou akci s kolegy z Moravskoslezského kraje zaměřenou na zimní výbavu vozidel a v neposlední řadě také Evropský týden mobility, Dny bez aut, Den uniformovaných sborů, Kroměříž patří dětem a Zlín dětem.

V dopravní výchově na dětských dopravních hřištích CSPSD zůstala zapojenost škol v kalendářním roce 2015, více méně na úrovni roku minulého, to je cca 85 % z celkového počtu škol. Nejvíce dětí prošlo dopravním hřištěm ve Zlíně – Malenovicích kde dopravní výchovou pro 4. ročníky ZŠ prošlo celkem za rok 2 686 dětí ze čtvrtých tříd, 1 119 dětí jiných ročníků a ostatními akcemi 1 734 dětí, toto jsou akce zejména v období prázdnin, kdy DDH využívají letní tábory a zařízení, která se věnují mimoškolní výchově. Dopravním hřištěm ve Vsetíně prošlo 988 čtvrťáků, 151 žáků jiných ročníků a 223 dětí při jiných akcích. V Rožnově pod Radhoštěm to pak bylo 582 žáků 4. ročníků, zde se na začátku sezony sepisovala jízdní kola. V Loukově, který má záběr nejmenší a stejně jako Rožnov není vhodný pro pořádání větších akcí, se proškolilo 186 žáků škol z oblasti Bystřice pod Hostýnem. Tyto aktivity by v tak velké míře nešlo uskutečnit bez dlouhodobé podpory, kterou tato činnost má v podobě dotace na provoz DDH od Zlínského kraje.

V neposlední ředě je třeba zmínit podíl Zlínského kraje na organizaci letošního ročníku Dopravní soutěže mladých cyklistů, zejména jejího krajského kola, které co se týče financí, bylo téměř celé hrazeno z dotace Zlínského kraje. Soutěž byla také podpořena účastí pana radního pro dopravu, pana Ing. Jaroslava Kučery a aktivním podílem na zpracování výsledků a pomoci při organizaci ze strany pracovníků odboru dopravy Zlínského kraje.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Podvody stále v oblibě

Od února do května tohoto roku jsme při silničních kontrolách odhalili tolik nelegálně upravených…

Karty tachografu pro účely školení

Ministerstvo dopravy, Státní tiskárna cenin a Centrum služeb pro silniční dopravu mají nově…

Dokončení oprav budovy na dětském dopravním hřišti v Kroměříži

Za finančního přispění z dotačního programu Zlínského kraje na Výstavbu a obnovu dětských…

Uzavření STK Trutnov dne 10.3.2022

Centrum služeb pro silniční dopravu nerealizuje v STK, na adrese Mladobucká 483, Trutnov, pouze…