Táto, uber plyn

Dne 30. ledna 2016 se na autodromu v Sosnové u České Lípy konala již tradiční zimní akce pro rodiny s dětmi a automobilem. Obec Sosnová, Autodrom, ČCK, Autoškola uspořádali již 8 ročník oblíbeného a bezplatného kurzu bezpečné jízdy v zimním období.

Zprávu o průběhu akce poslal krajský koordinátor BESIP v Libereckém kraji, Miroslav Klásek:

Každý den dostáváme informace o dopravních nehodách s tragickými následky na našich silnicích a rozhodně jich neubývá. V roce 2015 zemřelo zbytečně na silnicích v České republice 660 lidí. Nesprávný způsob jízdy, nepřizpůsobení rychlosti podmínkám na silnicích, nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, nezkušenost, přeceňování svých schopností, agresivita, alkohol, návykové látky to jsou hlavní příčiny těch nejtragičtějších dopravních nehod.

Preventivní činnosti BESIP ve spolupráci s dalšími subjekty je zaměřena na ovlivnění chování nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, zejména dětí, chodců, cyklistů, seniorů, řidiče a ostatní účastníky silničního provozu. Preventivně výchovná činnost BESIP ve spolupráci s ostatními subjekty si klade za cíl upozornit účastníky silničního provozu na nebezpečí, která jim při pohybu na silnicích hrozí.

Z uvedených důvodů Krajské koordinační pracoviště BESIP v Libereckém kraji úzce spolupracuje s Centrem kurzů bezpečné jízdy a autoškolou na autodromu v Sosnové u České Lípy, kde je bezpečnosti silničního provozu věnována pozornost.

V bezpečném prostředí polygonu si účastníci pořádané akce po absolvování edukativní přednášky zaměřené na zásady bezpečné jízdy, správného ovládání vozidla a řešení krizových situací, ale i na život zachraňující úkony na místě dopravní nehody, kdy si účastníci vyzkoušeli na figuríně první pomoc a resuscitaci na místě dopravní nehody.

Další praktická část se již konala na speciálně upravených plochách polygonu. Všichni účastníci si pod dohledem instruktorů vyzkoušeli načerpané vědomosti v praxi, správnou pozici ve vozidle, zásady používání zádržných systémů, správný odstup při dodržování bezpečné vzdálenosti, brzdění, zatáčení, vyhýbání se překážce, jízdu na zledovatělém povrchu i řešení krizových situací.

Tyto oblíbené akce jsou pro účastníky zajímavé tím, že se učí pod dohledem profesionálních instruktorů, kteří mají zkušenosti i z extremních podmínek při automobilových závodech a své zkušenosti předávají účastníkům kurzu. Silnice rozhodně není závodní trať, kde jsou bezpečné únikové zóny a závodníci, i když jezdí na samotné hraně, jsou předvídatelní a dodržují přísné zásady, což na silnici není vždy pravidlem. Tam musíte počítat s tím, že někdo udělá chybu, přehlédne Vás, nebo se Vám před autem objeví chodec, dítě nebo cyklista v místě, kde ho nečekáte a ještě není vůbec vidět, říká instruktor bezpečné jízdy. „Tak zase příště „ loučili se s úsměvem účastníci kurzu, jen škoda, že nám počasí nepřálo a sníh z trati náhle zmizel.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Kontroly tachografů pokračují

Hned druhý týden roku 2021 ukázal, že ani letos to nebude jednoduché. Naše expertní jednotka z…

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…