Táto, uber plyn

Dne 30. ledna 2016 se na autodromu v Sosnové u České Lípy konala již tradiční zimní akce pro rodiny s dětmi a automobilem. Obec Sosnová, Autodrom, ČCK, Autoškola uspořádali již 8 ročník oblíbeného a bezplatného kurzu bezpečné jízdy v zimním období.

Zprávu o průběhu akce poslal krajský koordinátor BESIP v Libereckém kraji, Miroslav Klásek:

Každý den dostáváme informace o dopravních nehodách s tragickými následky na našich silnicích a rozhodně jich neubývá. V roce 2015 zemřelo zbytečně na silnicích v České republice 660 lidí. Nesprávný způsob jízdy, nepřizpůsobení rychlosti podmínkám na silnicích, nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, nezkušenost, přeceňování svých schopností, agresivita, alkohol, návykové látky to jsou hlavní příčiny těch nejtragičtějších dopravních nehod.

Preventivní činnosti BESIP ve spolupráci s dalšími subjekty je zaměřena na ovlivnění chování nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, zejména dětí, chodců, cyklistů, seniorů, řidiče a ostatní účastníky silničního provozu. Preventivně výchovná činnost BESIP ve spolupráci s ostatními subjekty si klade za cíl upozornit účastníky silničního provozu na nebezpečí, která jim při pohybu na silnicích hrozí.

Z uvedených důvodů Krajské koordinační pracoviště BESIP v Libereckém kraji úzce spolupracuje s Centrem kurzů bezpečné jízdy a autoškolou na autodromu v Sosnové u České Lípy, kde je bezpečnosti silničního provozu věnována pozornost.

V bezpečném prostředí polygonu si účastníci pořádané akce po absolvování edukativní přednášky zaměřené na zásady bezpečné jízdy, správného ovládání vozidla a řešení krizových situací, ale i na život zachraňující úkony na místě dopravní nehody, kdy si účastníci vyzkoušeli na figuríně první pomoc a resuscitaci na místě dopravní nehody.

Další praktická část se již konala na speciálně upravených plochách polygonu. Všichni účastníci si pod dohledem instruktorů vyzkoušeli načerpané vědomosti v praxi, správnou pozici ve vozidle, zásady používání zádržných systémů, správný odstup při dodržování bezpečné vzdálenosti, brzdění, zatáčení, vyhýbání se překážce, jízdu na zledovatělém povrchu i řešení krizových situací.

Tyto oblíbené akce jsou pro účastníky zajímavé tím, že se učí pod dohledem profesionálních instruktorů, kteří mají zkušenosti i z extremních podmínek při automobilových závodech a své zkušenosti předávají účastníkům kurzu. Silnice rozhodně není závodní trať, kde jsou bezpečné únikové zóny a závodníci, i když jezdí na samotné hraně, jsou předvídatelní a dodržují přísné zásady, což na silnici není vždy pravidlem. Tam musíte počítat s tím, že někdo udělá chybu, přehlédne Vás, nebo se Vám před autem objeví chodec, dítě nebo cyklista v místě, kde ho nečekáte a ještě není vůbec vidět, říká instruktor bezpečné jízdy. „Tak zase příště „ loučili se s úsměvem účastníci kurzu, jen škoda, že nám počasí nepřálo a sníh z trati náhle zmizel.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Rok 1939 na našich silnicích

Letos uplynulo osmdesát let od březnové okupace tehdejšího Československa, která zasáhla do života…

Novela vyhlášky o registraci vozidel

Vyhláška č. 72/2019 Sb. mění s účinností od 1. dubna 2019 dosavadní znění vyhlášky o registraci…

Na kole bez úrazů

Rekreační cyklistika je právě teď před zahájením hlavní sezóny. Po zimní přestávce je nutné nejenom…

Ilustrovaná pravidla

Pro zájemce o historii silniční dopravy jsme tentokrát našli zajímavou publikaci, kterou…