ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

O schválené novele zákona o silničním provozu a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel jsme Vás již informovali. Novelizační zákon má číslo 48/2016 Sb., platným je od 5. února 2016, kdy byl vyhlášen ve Sbírce zákonů a účinným se stane 20. února 2016.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, je poměrně rozsáhlá a prochází zákonem od § 2 až po § 137; dílčí změnu zaznamenala i příloha zákona (bodové hodnocení). Proto jsme připravili pracovní materiál, který obsahuje pouze text a změny, vyznačené obvyklým způsobem, tedy barevným podkladem nebo přeškrtnutým písmem.

Po uplynutí legisvakanční lhůty se vrátíme ke komentované a obrázky a fotem doplněné verzi v účinném znění.

361_novela_48_2016.pdf  

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…