ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

O schválené novele zákona o silničním provozu a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel jsme Vás již informovali. Novelizační zákon má číslo 48/2016 Sb., platným je od 5. února 2016, kdy byl vyhlášen ve Sbírce zákonů a účinným se stane 20. února 2016.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, je poměrně rozsáhlá a prochází zákonem od § 2 až po § 137; dílčí změnu zaznamenala i příloha zákona (bodové hodnocení). Proto jsme připravili pracovní materiál, který obsahuje pouze text a změny, vyznačené obvyklým způsobem, tedy barevným podkladem nebo přeškrtnutým písmem.

Po uplynutí legisvakanční lhůty se vrátíme ke komentované a obrázky a fotem doplněné verzi v účinném znění.

361_novela_48_2016.pdf  

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…