ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

O schválené novele zákona o silničním provozu a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel jsme Vás již informovali. Novelizační zákon má číslo 48/2016 Sb., platným je od 5. února 2016, kdy byl vyhlášen ve Sbírce zákonů a účinným se stane 20. února 2016.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, je poměrně rozsáhlá a prochází zákonem od § 2 až po § 137; dílčí změnu zaznamenala i příloha zákona (bodové hodnocení). Proto jsme připravili pracovní materiál, který obsahuje pouze text a změny, vyznačené obvyklým způsobem, tedy barevným podkladem nebo přeškrtnutým písmem.

Po uplynutí legisvakanční lhůty se vrátíme ke komentované a obrázky a fotem doplněné verzi v účinném znění.

361_novela_48_2016.pdf  

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…

Nové karty do tachografu

Státní tiskárna cenin, jako dodavatel karet tachografu pro ČR, získala schválení pro nový typ karet…

ADR Expert Class Valenciennes

Ve dnech 3. – 7. července 2023 se ve francouzském městě Valenciennes konal mezinárodní výukový…

Na návštěvě u BALM

V rámci zavedené dlouhodobé spolupráce s německým Federálním úřadem pro mobilitu a logistiku BALM …