ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

O schválené novele zákona o silničním provozu a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel jsme Vás již informovali. Novelizační zákon má číslo 48/2016 Sb., platným je od 5. února 2016, kdy byl vyhlášen ve Sbírce zákonů a účinným se stane 20. února 2016.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, je poměrně rozsáhlá a prochází zákonem od § 2 až po § 137; dílčí změnu zaznamenala i příloha zákona (bodové hodnocení). Proto jsme připravili pracovní materiál, který obsahuje pouze text a změny, vyznačené obvyklým způsobem, tedy barevným podkladem nebo přeškrtnutým písmem.

Po uplynutí legisvakanční lhůty se vrátíme ke komentované a obrázky a fotem doplněné verzi v účinném znění.

361_novela_48_2016.pdf  

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Karty tachografu pro účely školení

Ministerstvo dopravy, Státní tiskárna cenin a Centrum služeb pro silniční dopravu mají nově…

Dokončení oprav budovy na dětském dopravním hřišti v Kroměříži

Za finančního přispění z dotačního programu Zlínského kraje na Výstavbu a obnovu dětských…

Uzavření STK Trutnov dne 10.3.2022

Centrum služeb pro silniční dopravu nerealizuje v STK, na adrese Mladobucká 483, Trutnov, pouze…

Jak správně přes hranice

Povinné záznamy v tachografu nebo na záznamových listech nejsou úplnou novinkou. Přesto nebude…