ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Kampaň „Vidíme se?“ pokračuje

Kampaň „Vidíme se?“ pokračuje

V roce 2015 v Libereckém kraji zemřelo při dopravních nehodách na silnicích 5 chodců při 150 případech střetu chodce s motorovým vozidlem.

Novela zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, mimo jiné zavádí důležitou povinnost pro chodce.

§ 53

(…)

(9) Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Preventivní kampaň BESIP zaměřená na děti, chodce, cyklisty i seniory s názvem „Vidíme se?“ si klade za cíl změnit nepříznivý vývoj příčin a následků dopravních nehod, upozornit chodce, cyklisty, děti a seniory na nebezpečí, které jim při pohybu v provozu na silnicích hrozí.

Krajský koordinátor BESIP pro Liberecký kraj společně s dopravní službou PČR a aktivem BESIP organizuje preventivní akce nejen ve městech, ale i v malých obcích a také tam, kde se děti, chodci a cyklisté při cestách do školy, zaměstnání i za zábavou pohybují za snížené viditelnosti.

Za sníženou viditelnost mnozí považují pouze tmu. Připomeňme si, jak tento pojem definuje právě zákon o silničním provozu:

§ 2

(…)

ff) snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu,

Od začátku března probíhají v kraji pravidelné akce v rámci kampaně. Například 2. 3. 2016 na chodci a cyklisty využívané trase v Manušicích; 4. března v Dětském domově v Dubé, kde děti brzy ráno a v tomto období ještě za snížené viditelnosti odcházejí do školy po komunikaci v lesním úseku bez chodníků.

Dne 8. 3. 2016 byla ve spolupráci s PČR uspořádána celokrajová dopravně bezpečnostní akce s kontrolou dodržování povinností chodců podle zákona č. 361/2000 Sb. Účastníkům bylo vysvětleno a prakticky ukázáno správné používání reflexních prvků. Zprávu o průběhu přinesla TV Prima, Deník Právo a Český rozhlas.

Vzhledem k medializaci akce navštěvovali stanoviště i lidé, kteří přišli požádat o reflexní předměty a seznámili se s jejich správným a bezpečným používáním.Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…

Nové karty do tachografu

Státní tiskárna cenin, jako dodavatel karet tachografu pro ČR, získala schválení pro nový typ karet…

ADR Expert Class Valenciennes

Ve dnech 3. – 7. července 2023 se ve francouzském městě Valenciennes konal mezinárodní výukový…

Na návštěvě u BALM

V rámci zavedené dlouhodobé spolupráce s německým Federálním úřadem pro mobilitu a logistiku BALM …