ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Přednost v jízdě na kruhovém objezdu

Přednost v jízdě na kruhovém objezdu

Do konce loňského roku, přesněji do 31. prosince 2015, upravovala přednost v jízdě na křižovatkách ve tvaru kruhového objezdu místní úprava dopravními značkami „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“. Pokud jsou kruhové objezdy osazeny těmito značkami, mají přednost v jízdě vozidla, která již po kruhovém objezdu jedou. Zákon o silničním provozu v § 22 odstavci 5 stanoví:

(5) Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

Tolik obecná úprava. Prováděcí vyhláška č. 30/2001 Sb., uváděla v § 10 k příkazové dopravní značce č. C1 „Kruhový objezd“ výklad tohoto znění:

a) „Kruhový objezd“ (č. C 1), která přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených; značka je vždy doplněna značkou č. P 4 nebo č. P 6.

Dopravní značky upravující přednost:


Od 1. ledna letošního roku však tuto vyhlášku nahradila nová právní úprava, vyhláška č. 294/2015 Sb., která k významu a užití stejné dopravní značky uvádí:


Oproti dřívější úpravě se tedy připouští i varianta, že kruhový objezd bude osazen pouze příkazovou dopravní značkou „Kruhový objezd“ a při jízdě po kruhovém objezdu a vjíždění do takové křižovatky se uplatní přednost vozidel přijíždějících zprava (jako na každé křižovatce, která není rozlišena dopravními značkami upravujícími přednost v jízdě).


Proč tato změna? Nová prováděcí vyhláška uvedla do souladu význam a užití dopravní značky s Úmluvou o silničních značkách a signálech, tzv. Vídeňskou úmluvou z roku 1968:

Úmluva o silničních značkách a signálech, tzv. Vídeňská úmluva (Vídeň 1968).

Oddíl D Hlava II. bod 3. přílohy 1 k Úmluvě (str. 58):

3. Compulsory roundabout

Sign D, 3 ‘COMPULSORY ROUNDABOUT‘, shall notify drivers that they must follow the direction at the roundabout indicated by the arrows. If the roundabout is indicated by the sign D, 3 together with the sign B, 1 or B, 2, the driver in the roundabout has priority.

Značka D, 3 „KRUHOVÝ OBJEZD“ informuje řidiče, že musí jet směrem, který v kruhovém objezdu vyznačují šipky. Jestliže je kruhový objezd označen značkou D, 3 společně se značkou B, 1 nebo B, 2, řidič na kruhovém objezdu má přednost.


Tato změna je zároveň návratem k dřívější úpravě pravidel pro jízdu po kruhovém objezdu a vjíždění do křižovatky tohoto typu. Řidiči, kteří svá řidičská oprávnění získali v době účinnosti vyhlášky č. 99/1989 Sb., si jistě pamatují obrázky, které byly uvedeny i v testových otázkách:


Znamení o změně směru jízdy při vjíždění na kruhový objezd je již minulostí, ale s oběma způsoby osazení dopravních značek se na nově budovaných kruhových objezdech můžeme znovu setkat. 

Jízda po kruhovém objezdu a vjíždění na kruhový objezd bude vyžadovat více pozornosti k dopravnímu značení. 

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…