ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Přednost v jízdě na kruhovém objezdu

Přednost v jízdě na kruhovém objezdu

Do konce loňského roku, přesněji do 31. prosince 2015, upravovala přednost v jízdě na křižovatkách ve tvaru kruhového objezdu místní úprava dopravními značkami „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“. Pokud jsou kruhové objezdy osazeny těmito značkami, mají přednost v jízdě vozidla, která již po kruhovém objezdu jedou. Zákon o silničním provozu v § 22 odstavci 5 stanoví:

(5) Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

Tolik obecná úprava. Prováděcí vyhláška č. 30/2001 Sb., uváděla v § 10 k příkazové dopravní značce č. C1 „Kruhový objezd“ výklad tohoto znění:

a) „Kruhový objezd“ (č. C 1), která přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených; značka je vždy doplněna značkou č. P 4 nebo č. P 6.

Dopravní značky upravující přednost:


Od 1. ledna letošního roku však tuto vyhlášku nahradila nová právní úprava, vyhláška č. 294/2015 Sb., která k významu a užití stejné dopravní značky uvádí:


Oproti dřívější úpravě se tedy připouští i varianta, že kruhový objezd bude osazen pouze příkazovou dopravní značkou „Kruhový objezd“ a při jízdě po kruhovém objezdu a vjíždění do takové křižovatky se uplatní přednost vozidel přijíždějících zprava (jako na každé křižovatce, která není rozlišena dopravními značkami upravujícími přednost v jízdě).


Proč tato změna? Nová prováděcí vyhláška uvedla do souladu význam a užití dopravní značky s Úmluvou o silničních značkách a signálech, tzv. Vídeňskou úmluvou z roku 1968:

Úmluva o silničních značkách a signálech, tzv. Vídeňská úmluva (Vídeň 1968).

Oddíl D Hlava II. bod 3. přílohy 1 k Úmluvě (str. 58):

3. Compulsory roundabout

Sign D, 3 ‘COMPULSORY ROUNDABOUT‘, shall notify drivers that they must follow the direction at the roundabout indicated by the arrows. If the roundabout is indicated by the sign D, 3 together with the sign B, 1 or B, 2, the driver in the roundabout has priority.

Značka D, 3 „KRUHOVÝ OBJEZD“ informuje řidiče, že musí jet směrem, který v kruhovém objezdu vyznačují šipky. Jestliže je kruhový objezd označen značkou D, 3 společně se značkou B, 1 nebo B, 2, řidič na kruhovém objezdu má přednost.


Tato změna je zároveň návratem k dřívější úpravě pravidel pro jízdu po kruhovém objezdu a vjíždění do křižovatky tohoto typu. Řidiči, kteří svá řidičská oprávnění získali v době účinnosti vyhlášky č. 99/1989 Sb., si jistě pamatují obrázky, které byly uvedeny i v testových otázkách:


Znamení o změně směru jízdy při vjíždění na kruhový objezd je již minulostí, ale s oběma způsoby osazení dopravních značek se na nově budovaných kruhových objezdech můžeme znovu setkat. 

Jízda po kruhovém objezdu a vjíždění na kruhový objezd bude vyžadovat více pozornosti k dopravnímu značení. 

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…