ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Kde kontrolor nemůže, dílna pomůže...

Kde kontrolor nemůže, dílna pomůže...

Účinné kontrole dodržování dob řízení a odpočinku podle nařízení (ES) č. 561/2006 brání často nesprávná funkce tachografu. V takových případech, kdy jde o poruchu, neplnění stanovených podmínek nebo ovlivnění funkce jiným zařízením, nelze uznat platnost provedených záznamů.

Právě na ovlivnění funkce tachografu – manipulaci měli od samého počátku podezření kontroloři při prohlídce vozidla tuzemského dopravce na úseku dálnice procházející Brnem. Z řidičem předložených záznamů byly patrné nesrovnalosti a brzy se ukázalo, že na vině je úmyslné ovlivnění funkce tachografu. Policisté ve spolupráci s mobilní expertní jednotkou Jihomoravského kraje nalezli část zařízení pro ovládání tachografu, propojenou s hlavním přístrojem umístěným na těžko přístupném místě.

Přesto, že mobilní expertní jednotky disponují potřebným vybavením a nezbytnými technickými znalostmi pro demontáž takových zařízení z vozidla, bylo v tomto případě třeba svěřit další kroky odborné dílně.

Po dohodě s autorizovaným metrologickým střediskem provádějícím ověření a opravy tachografů, které mělo sídlo poblíž místa kontroly, bylo vozidlo odvedeno policisty k bližšímu zkoumání v této specializované dílně. Příslušný technik provedl demontáž některých dílů vozidla a zařízení pro manipulaci tachografu odstranil. Aby mohlo vozidlo dále pokračovat v jízdě, bylo kromě jiného třeba provést nové ověření tachografu.

Demontované zařízení poslouží jako důkaz ve správním řízení, které bude vedeno s dopravcem i s řidičem vozidla. V něm může být rozhodnuto o uložení sankce dopravci až do výše 500 000 Kč, řidiči může být uložena pokuta do výše 10 000 Kč.

Protože jsou manipulace s tachografy považovány Evropskou komisí za nejzávažnější porušení, pamatuje na jejich odhalování i příslušné nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě. Článek 38 tohoto nařízení umožňuje kontrolorům odeslat vozidlo do schválené dílny k provedení dalších zkoušek, s cílem zkontrolovat, zda tachograf pracuje správně. Je-li zjištěna přítomnost manipulačních přístrojů, mohou být spolu s tachografem z vozidla odstraněny a použity jako důkazní prostředky.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…