ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Kde kontrolor nemůže, dílna pomůže...

Kde kontrolor nemůže, dílna pomůže...

Účinné kontrole dodržování dob řízení a odpočinku podle nařízení (ES) č. 561/2006 brání často nesprávná funkce tachografu. V takových případech, kdy jde o poruchu, neplnění stanovených podmínek nebo ovlivnění funkce jiným zařízením, nelze uznat platnost provedených záznamů.

Právě na ovlivnění funkce tachografu – manipulaci měli od samého počátku podezření kontroloři při prohlídce vozidla tuzemského dopravce na úseku dálnice procházející Brnem. Z řidičem předložených záznamů byly patrné nesrovnalosti a brzy se ukázalo, že na vině je úmyslné ovlivnění funkce tachografu. Policisté ve spolupráci s mobilní expertní jednotkou Jihomoravského kraje nalezli část zařízení pro ovládání tachografu, propojenou s hlavním přístrojem umístěným na těžko přístupném místě.

Přesto, že mobilní expertní jednotky disponují potřebným vybavením a nezbytnými technickými znalostmi pro demontáž takových zařízení z vozidla, bylo v tomto případě třeba svěřit další kroky odborné dílně.

Po dohodě s autorizovaným metrologickým střediskem provádějícím ověření a opravy tachografů, které mělo sídlo poblíž místa kontroly, bylo vozidlo odvedeno policisty k bližšímu zkoumání v této specializované dílně. Příslušný technik provedl demontáž některých dílů vozidla a zařízení pro manipulaci tachografu odstranil. Aby mohlo vozidlo dále pokračovat v jízdě, bylo kromě jiného třeba provést nové ověření tachografu.

Demontované zařízení poslouží jako důkaz ve správním řízení, které bude vedeno s dopravcem i s řidičem vozidla. V něm může být rozhodnuto o uložení sankce dopravci až do výše 500 000 Kč, řidiči může být uložena pokuta do výše 10 000 Kč.

Protože jsou manipulace s tachografy považovány Evropskou komisí za nejzávažnější porušení, pamatuje na jejich odhalování i příslušné nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě. Článek 38 tohoto nařízení umožňuje kontrolorům odeslat vozidlo do schválené dílny k provedení dalších zkoušek, s cílem zkontrolovat, zda tachograf pracuje správně. Je-li zjištěna přítomnost manipulačních přístrojů, mohou být spolu s tachografem z vozidla odstraněny a použity jako důkazní prostředky.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…