Zebra v ZOO

Dne 21. března, v dopoledních hodinách, vyvrcholila série akcí „Zebra se za tebe nerozhlédne“ ve spolupráci Policie České republiky, BESIP, dětí prvního stupně ZŠ Pastviny a ZOO Brno. O průběhu zajímavé a nevšední akce nás informoval Pavel Čížek, krajský koordinátor BESIP v Jihomoravském kraji:

Akce se konala v prostorách brněnské ZOO u výběhu zeber. Místo konání bylo úmyslně zvoleno tak, aby spojilo preventivní charakter akce se zábavnou složkou pro lepší oslovení dětí. Tento krok slavil okamžitý úspěch a všechny děti, které se do akce zapojily, tak mohly ukázat policistům i svým učitelům nakolik jsou šikovné a znalé bezpečného pohybu v silničním provozu a zároveň si užít atraktivní prostředí brněnské zoologické zahrady. Zejména zebry si ukrojily značnou pozornost dětí, které si je ihned asociovaly s tím, co je na pohybu v provozu správné a bezpečné. Akce také zábavnou formou upozornila i na další nebezpečí, kterým děti mohou v budoucnu čelit ve spojitosti s nebezpečím v dopravě.

Na závěr akce děti obdržely od BESIP reflexní doplňky, aby si dobře zapamatovaly, že nestačí se pouze pořádně dívat, ale je potřeba „Být viděn“.

Tato akce byla svým pojetím jedinečná, protože jako první použila pro své místo konání právě sídlo svého „maskota“ zebry. Děti ovšem nebyly jediné, kdo si akci náramně užil a svůj prospěch ve formě jejich šťastných tvářiček tak rozjasnil den i organizačnímu týmu a pedagogickému doprovodu.

Preventivní akce „Zebra se za tebe ani v ZOO nerozhlédne“ touto akcí ukončila dětem započaté aktivity z roku 2015 a zároveň uvedla příchod nové sezóny této tradiční preventivní akce pro rok 2016, která startuje vždy začátkem měsíce dubna.


Podobnou zprávu jsme dostali i od Ing. Otakara Švece, krajského koordinátora BESIP pro Pardubický kraj:

ZEBRA v Poličce proběhla dne 4. dubna jako jedna z akcí v Pardubickém kraji. Kromě krajského koordinátora pro BESIP se zúčastnili i dva policisté z místního oddělení. Zdánlivě jednoduchou otázku, jak se rozhlížet před přechodem pro chodce, dostalo cca 200 dětí, ale i dospělých a cyklistů. Někdo musel chvíli přemýšlet (zejména rodiče), ale téměř všichni dokázali odpovědět správně. Akce se setkala s velkým ohlasem.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

V jízdních pruzích

Na vozovkách o dvou a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy to mezi řidiči občas zaskřípe nebo…

Dohoda ADR 2019

Aktualizace „Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR“ probíhá…

Dopravní soutěže právě probíhají

Řeč je o dětské cyklistické soutěži, která se každoročně touto dobou koná na více úrovních v každém…

Nové dopravní hřiště

Dětská dopravní hřiště jsou významnou součástí tolik potřebné dopravní výchovy. Na území České…