ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Procházka a hry s dopravní výchovou - BESIP

Procházka a hry s dopravní výchovou - BESIP

Dopravní výchova v předškolním věku vhodným a přijatelným způsobem připravuje děti na další etapy školní dopravní výchovy, ale především na jejich příští roli účastníků silničního provozu. Zprávu o velmi hezké akci mateřských škol jsme dostali z Libereckého kraje:

Ve středu 20. dubna se českolipské sídliště Špičák probudilo do hemžení a štěbetání více než 250 dětí v reflexních vestičkách z českolipských mateřských školek.

Úderem deváté hodiny byla na zahradě mateřinky Brněnská secvičenou dopravní zpívánkou zahájena dopravní soutěž dětí z mateřinek „Procházka dopravní výchovou 2016“.

Výchovný, vzdělávací a smysluplný projekt aktivní skupiny učitelek z mateřské školky Brněnská v České Lípě je založen na efektivní formě kontinuální dopravní výchovy předškolních dětí s praktickým cvičením.

Vyvrcholením je každoročně zážitková soutěž mateřských školek ze získaných znalostí a dovedností. Formou her a soutěží děti plnily úkoly na deseti stanovištích, kde prokazovaly znalosti a dovednosti, které se průběžně naučily. Děti malovaly semafory, skládaly důležité dopravní značky, radily pohádkovým postavám, jak se správně chovat na silnici. Soutěžily také v přecházení po přechodu, poznávání dopravních prostředků, používání dětské autosedačky s kamarádem pásovcem. Prohlédly si lékárničku, absolvovaly soutěž s koloběžkami i autíčky, zpívaly a tančily při dopravních BESIP zpívánkách s oblíbenými Maxim Turbulenc. Na konci soutěže na děti čekala spousta odměn, dárků, omalovánek a reflexních prvků.

Děti se efektivní zážitkovou formou hry učí základním pravidlům a zásadám, jak se správně chovat v provozu, učí se rozeznávat nebezpečí a používání ochranných a reflexních prvků. Záznamy o splnění úkolů na stanovištích, veselé rozzářené dětské oči i úsměvy učitelek svědčí o tom, že tento projekt má obrovský smysl, baví nejen děti, ale i dospělé. „Výsledkem jsou vědomosti, znalosti a dovednosti dětí,“ říkají stále usměvavé organizátorky.

„Poděkování patří organizačnímu týmu a autorkám úspěšného projektu, učitelkám mateřské školy Brněnská v České Lípě, které dopravní výchovu dětí, utváření vědomí a ochranu jejich životů a zdraví berou zodpovědně,“ říká Miroslav Klásek, Krajský koordinátor BESIP pro Liberecký kraj. Za dva měsíce již jsou letní prázdniny a po nich tyto děti nastoupí do základních škol a stanou se pravidelnými, ale hlavně nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu, kdy každý den budou sami řešit dopravní situace přímo v provozu. Znalosti základních značek a pravidel, utváření správných návyků, schopnost rozeznat nebezpečí, řešení dopravních situací, správný a bezpečný pohyb v silničním provozu, používání ochranných přileb, dětských autosedaček a reflexních doplňků, to jsou nejdůležitější témata dopravní výchovy předškolních dětí.

Každý rok zbytečně umírají na silnicích v ČR téměř dvě desítky dětí při dopravních nehodách. V roce 2015 zemřelo na našich silnicích 18 dětí a 125 dětí utrpělo těžká zranění. Za první tři měsíce letošního roku bylo již na našich silnicích při dopravních nehodách usmrceno 1 dítě a dalších 25 dětí utrpělo těžká zranění. „Společensky nepřijatelnou situaci a tato děsivá čísla můžeme efektivně ovlivnit zejména systematickou, kontinuální dopravní výchovou, preventivně výchovnou činností, působením na rodiče a vytvářením bezpečného prostředí. Účinnou formou prevence a dopravního vzdělávání lze efektivně snižovat příčiny i následky dopravních nehod a úrazů dětí, jako nejzranitelnějších účastníků silničního provozu,“ doplňuje Miroslav Klásek.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Kontroly tachografů pokračují

Hned druhý týden roku 2021 ukázal, že ani letos to nebude jednoduché. Naše expertní jednotka z…

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…