ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Procházka a hry s dopravní výchovou - BESIP

Procházka a hry s dopravní výchovou - BESIP

Dopravní výchova v předškolním věku vhodným a přijatelným způsobem připravuje děti na další etapy školní dopravní výchovy, ale především na jejich příští roli účastníků silničního provozu. Zprávu o velmi hezké akci mateřských škol jsme dostali z Libereckého kraje:

Ve středu 20. dubna se českolipské sídliště Špičák probudilo do hemžení a štěbetání více než 250 dětí v reflexních vestičkách z českolipských mateřských školek.

Úderem deváté hodiny byla na zahradě mateřinky Brněnská secvičenou dopravní zpívánkou zahájena dopravní soutěž dětí z mateřinek „Procházka dopravní výchovou 2016“.

Výchovný, vzdělávací a smysluplný projekt aktivní skupiny učitelek z mateřské školky Brněnská v České Lípě je založen na efektivní formě kontinuální dopravní výchovy předškolních dětí s praktickým cvičením.

Vyvrcholením je každoročně zážitková soutěž mateřských školek ze získaných znalostí a dovedností. Formou her a soutěží děti plnily úkoly na deseti stanovištích, kde prokazovaly znalosti a dovednosti, které se průběžně naučily. Děti malovaly semafory, skládaly důležité dopravní značky, radily pohádkovým postavám, jak se správně chovat na silnici. Soutěžily také v přecházení po přechodu, poznávání dopravních prostředků, používání dětské autosedačky s kamarádem pásovcem. Prohlédly si lékárničku, absolvovaly soutěž s koloběžkami i autíčky, zpívaly a tančily při dopravních BESIP zpívánkách s oblíbenými Maxim Turbulenc. Na konci soutěže na děti čekala spousta odměn, dárků, omalovánek a reflexních prvků.

Děti se efektivní zážitkovou formou hry učí základním pravidlům a zásadám, jak se správně chovat v provozu, učí se rozeznávat nebezpečí a používání ochranných a reflexních prvků. Záznamy o splnění úkolů na stanovištích, veselé rozzářené dětské oči i úsměvy učitelek svědčí o tom, že tento projekt má obrovský smysl, baví nejen děti, ale i dospělé. „Výsledkem jsou vědomosti, znalosti a dovednosti dětí,“ říkají stále usměvavé organizátorky.

„Poděkování patří organizačnímu týmu a autorkám úspěšného projektu, učitelkám mateřské školy Brněnská v České Lípě, které dopravní výchovu dětí, utváření vědomí a ochranu jejich životů a zdraví berou zodpovědně,“ říká Miroslav Klásek, Krajský koordinátor BESIP pro Liberecký kraj. Za dva měsíce již jsou letní prázdniny a po nich tyto děti nastoupí do základních škol a stanou se pravidelnými, ale hlavně nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu, kdy každý den budou sami řešit dopravní situace přímo v provozu. Znalosti základních značek a pravidel, utváření správných návyků, schopnost rozeznat nebezpečí, řešení dopravních situací, správný a bezpečný pohyb v silničním provozu, používání ochranných přileb, dětských autosedaček a reflexních doplňků, to jsou nejdůležitější témata dopravní výchovy předškolních dětí.

Každý rok zbytečně umírají na silnicích v ČR téměř dvě desítky dětí při dopravních nehodách. V roce 2015 zemřelo na našich silnicích 18 dětí a 125 dětí utrpělo těžká zranění. Za první tři měsíce letošního roku bylo již na našich silnicích při dopravních nehodách usmrceno 1 dítě a dalších 25 dětí utrpělo těžká zranění. „Společensky nepřijatelnou situaci a tato děsivá čísla můžeme efektivně ovlivnit zejména systematickou, kontinuální dopravní výchovou, preventivně výchovnou činností, působením na rodiče a vytvářením bezpečného prostředí. Účinnou formou prevence a dopravního vzdělávání lze efektivně snižovat příčiny i následky dopravních nehod a úrazů dětí, jako nejzranitelnějších účastníků silničního provozu,“ doplňuje Miroslav Klásek.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…