ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Nabídka semináře k výuce, výcviku a zkoušce na motocyklech

Nabídka semináře k výuce, výcviku a zkoušce na motocyklech

CSPSD pořádá ve čtvrtek dne 5. 5. 2016 v Pardubicích seminář pro učitele výuky a výcviku řízení motocyklů a pro zkušební komisaře, provádějící zkoušku žadatelů o řidičská oprávnění pro skupiny AM, A1, A2 a A podle nových pravidel.

Garantem semináře je pan Matouš Landa, který vyučuje na takto zaměřených seminářích pravidelně od roku 2010 a proškolil již desítky učitelů autoškol a zkušebních komisařů. Vzhledem k novelizaci vyhlášky č.167/2002 Sb. od 1. 11. 2015 a zákona č. 247/2000 Sb. od 20. 2. 2016 jsou hlavní témata semináře, tj. výcvik a provádění 1. části zkoušek na cvičné ploše (zvláštní jízdní úkony) a dále samostatná jízda žadatele na motocyklu, velice diskutovaným tématem.


Videozáznam z metodické práce lektorů CSPSD je dostupný na https://www.youtube.com/watch?v=2OkSrCuBVtg


Cílem těchto praktických seminářů je praktické seznámení učitelů a zkušebních komisařů s touto problematikou, tak aby výcvik i zkoušky odpovídaly platné legislativě a standardům vyspělých zemí.

Hlavní témata semináře:

  • Legislativní změny dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES v platném znění, podmínky udělování řidičských oprávnění na motocykly a podmínky pro výcvikové motocykly.
  • Legislativní změny v zákoně č. 247/2000 Sb., samostatná jízda žadatele.
  • Způsoby provádění výcviku a zkoušek bez přítomnosti učitele nebo komisaře na motocyklu, komunikační zařízení.
  • Metodika výcviku řízení motocyklu na cvičné ploše, provádění 1. části praktických zkoušek na cvičné ploše podle vyhlášky č. 167/2002 Sb.
  • Praktický trénink jízdy na cvičné ploše, tzv. „zvláštní jízdní úkony".

Všichni účastníci semináře budou seznámeni s ucelenou a funkční metodikou k provádění výcviku pro zvládnutí vyžadovaných jízdních úkonů.

Počet míst na jeden termín: max. 15 osob pro celodenní účast včetně praktického výcviku. Účastníci se praktické části semináře účastní pouze s vlastním nebo „služebním" motocyklem!!!

V ojedinělých případech je možné po předchozí domluvě zapůjčení výcvikového motocyklu.

V případě zájmu je možno seminář realizovat i ve vašem městě nebo kraji. Podmínkou realizace je vhodná cvičná plocha a dostatečný počet účastníků.


Místo konání PARDUBICE- Hůrka:

- Teoretická část a oběd v hotelu Signál, Jana Zajíce 708, Pardubice

- Praktická část na cvičné ploše CSPSD v bývalých kasárnách Hůrka


Časový harmonogram: 9.30 - 10.00 příjezd a prezence účastníků
10.00 - 12.30 teoretická část
12.30 - 13.30 oběd a diskuse
13.30 - 14.00 přesun na cvičnou plochu seznámení s jízdními úkony
14.00 - 17.00 praktický nácvik jízdních úkonů pod dohledem lektorů


Cena:

Celodenní seminář včetně praktického výcviku 2 950 Kč

Pouze dopolední teoretická část (praktická pouze jako diváci) 950 Kč


Přihlášky přijímá:

Centrum služeb pro silniční dopravu

Pracoviště: Smilova 317, 530 02 Pardubice

tel.: 603 485 622

email: skoleni.zk@cspsd.cz


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…