ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Kontrola činnosti osádky ve Francii

Kontrola činnosti osádky ve Francii

V současné době dochází v některých regionech ve Francii k poněkud odlišnému přístupu při kontrole vícečlenných osádek vozidel v silniční dopravě.
Až dosud bylo všemi evropskými kontrolními orgány v silniční dopravě akceptováno pravidlo, kdy se prvních 45 minut, které trávil "druhý" řidič na sedadle vedle řidiče, považovalo za přestávku v řízení.
Od března tohoto roku však někteří kontroloři ve Francii tuto možnost neuznávají a požadují, aby po čtyřech a půl hodině řízení jednoho řidiče vozidlo zastavilo a řidič čerpal předepsanou přestávku v době, kdy se vozidlo nepohybuje.


Příčinou je odlišný výklad nařízení (EU) č. 165/2014, kde je v článku 34 uvedena povinnost zaznamenat přestávku nebo odpočinek tak, že se na tachografu vozidla zvolí režim odpočinku. Ten ale nelze zvolit, dokud se vozidlo pohybuje a tak je místo odpočinku u druhého řidiče zaznamenávána tato doba jako pracovní pohotovost.Tak tomu bylo i v minulosti, jen se ve francouzském překladu výše zmiňovaného nařízení objevilo odlišné slovní spojení než bývalo v překladu původního nařízení o tachografech.

Nic na tom nemění ani skutečnost, že doporučený a uznávaný dokument "Trace", který vysvětluje nařízení o dobách řízení a odpočinku a také nařízení o tachografech a který je hlavním vodítkem většiny inspektorů při provádění silničních kontrol v EU, na nemožnost záznamu přestávky při jízdě upozorňuje a zároveň doporučuje prvních čtyřicet pět minut na sedadle vedle řidiče za přestávku v řízení považovat.


Po stížnostech ze strany některých členských zemí EU na přístup francouzských inspektorů a policistů, zaslalo francouzské Ministerstvo dopravy žádost o vysvětlení k Evropské Komisi.Podle slov zástupkyně DG MOVE Evropské Komise paní Ewy Ptaszynske, se kterou jsme se minulý týden v Bruselu setkali, připravuje v současné době  Komise vyjádření a celý případ tak snad brzy uzavře.
Jakmile dojde k dohodě, budeme na stránkách CSPSD řidiče a dopravce informovat.Do vyřešení situace však doporučujeme řidičům, kteří do Francie jezdí, požadavek akceptovat.


Na následujícím příkladu můžete vidět, že není nezbytné, aby byla čerpána přestávka ihned po skončení řízení. Řidiči totiž tato povinnost vzniká až tehdy, když kumulovaná doba řízení dosáhne čtyř hodin a třiceti minut. Pokud se před touto dobou, například po čtyřech hodinách a dvaceti devíti minutách, řidič přesune na sedadlo spolujezdce, může vozidlo řízené jiným řidičem pokračovat v jízdě. Poté, co i tomuto řidiči vznikne povinnost čerpání přestávky, už ale není jiná možnost, než aby oba řidiči odpočívali. Při tomto postupu je také zajištěno i téměř maximální možné využití doby řízení každého z řidičů.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…