Osádkám se uleví

Odlišný výklad francouzských kontrolorů ohledně pravidel pro uznávání přestávky v řízení v režimu s více řidiči je minulostí.

Jak jsme již na našich stránkách nedávno uvedli (6. 6. 2016), požadovaly některé kontrolní orgány ve Francii, zcela odlišně od zaužívané praxe ve zbylých zemí EU, čerpání přestávky druhého řidiče sedícího na sedadle spolujezdce, pouze při stojícím vozidle.

Podstatou problému bylo trvání na striktním dodržování ustanovení uvedeném v nařízení (EU) č. 165/2014, kde je jako podmínka pro čerpání přestávky, uvedeno přepnutí záznamového zařízení na činnost se symbolem přestávky/odpočinku. To však nelze dodržet v případě, že se vozidlo pohybuje.

Francouzské Ministerstvo pro životní prostředí, energii a moře oznámilo prostřednictvím Generálního ředitelství pro dopravní infrastrukturu a moře, že plně respektuje Pokyn č. 2 Evropské komise. V něm se mimo jiné uvádí, že v případech, kdy je vozidlo řízeno v režimu s více řidiči a tzv. druhý řidič sedí na sedadle vedle řidiče a nijak se neúčastní řízení, může být jeho 45 minut pracovní pohotovosti považováno za přestávku v řízení.

Pokynem se budou řídit všechny kontrolní orgány ve Francii. Pokud ale vlivem nesprávného postupu při kontrole vznikla dopravci nebo řidiči škoda ve smyslu uložené sankce, je možné se odvolat a požádat o její zrušení.

Věříme, že informace rychle pronikne mezi všechny kontrolory ve Francii a že se stav vrátí tam, kde byl před druhým březnem tohoto roku.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…