ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Pravidla, která respektujeme

Pravidla, která respektujeme

Obecně jsou to ta, která dobře známe, rozumíme jim a umíme je v souvislostech používat. Platí to především o pravidlech silničního provozu, jejichž porušování má své následky. Od pokut až po ty nejzávažnější. Každý budoucí řidič se pravidla učí v autoškole a své znalosti musí prokázat při závěrečné zkoušce.

Na to, jak taková výuka teoretických předmětů vlastně probíhá, jsme se zeptali provozovatelů Krušnohorské autoškoly, Bohumila Oslíka a Blanky Savincové:

Preferujete výuku pravidel v „klasickém“ kursu, nebo formou individuálního studijního plánu?

Zásadně poskytujeme výuku teorie pouze a výhradně v plném rozsahu dotace kurzu. Jiné formy nenabízíme, a to ani v případě individuálně vyučovaného žadatele. Výuka pouze praktickým výcvikem s omezeným počtem teoretických konzultací při absenci výchovy by naše odbornou vizi o skutečné edukací naplnit nemohla.

Mají žadatelé o výuku v kursu zájem?

Představujeme se jako škola výběrová a princip „nejprve vychovat, pak naučit “ je naší výkladní skříní. Jedním z kriterií automatického výběru je právě poptávka po odborně vedené komplexní výuce, rozložené do delšího časového období. Opíráme se o běžné pedagogické zásady, formulované před téměř čtyřmi stoletími Janem Amosem Komenským. Jiná doba, jiné prostředí, jiná technologická úroveň –ale zájmový subjekt je stále stejný: člověk.

Jaká metoda výuky se Vám nejvíc osvědčila?

Uužíváme běžných didaktických metod odpovídajících dobré střední škole gymnazijního typu, nebo i škole vysoké, s pevnými osnovami a s přístupem, který reflektuje sociální a věkové složení. Naším typickým klientem je student s nadprůměrným školním prospěchem a ambicemi, nebo žena či muž středního věku.Vyhledávají nás ale rovněž senioři a také zájemci s diagnostikovanými (nebo i nediagnostikovanými) poruchami učení. Dlouhodobě jsme uživateli prostor v moderní základní škole, a také jejími spolupracovníky při výuce dopravní výchovy.

Která oblast pravidel dělá žákům obvykle potíže?

Problémem současných generací je ochota přijmout povinnost, logické myšlení, samostatné rozhodování, dlouhodobé uchování znalostí a malá schopnost propojit teorii s praxí. V mnoha oborech je možné absenci znalostí nahradit užitím elektronických medií – ale řidič se v praxi musí rozhodovat sám a bez této berličky….. Velkou práci si dáváme s nácvikem křižovatek podle vlastní metodiky, studenti si z našich přednášek pořizují poznámky a dokonce a bez reptání zpracovávají i domácí úkoly…. Přednášíme výhradně podle vlastních prezentací a podklady poskytujeme pouze našim studentům.

Projeví se takový způsob výuky na úspěšnosti při závěrečných zkouškách?

O úspěšnosti svědčí stoupající zájem veřejnosti, výsledky zkoušek i ohlasy klientů a institucí. Dobře pochopené teoretické principy uplatněné v praxi usnadňují rozhodování i v průběhu zkoušky. Zvládnutí testu a jeho otázek pro nás není smyslem výuky, ale pouze vstupenkou ke zkoušce.

Na dotaz zkušebního komisaře, jakými prostředky výrazně lepších výsledků absolventů docilujeme, dáváme jednoduchou odpověď: Jsme učitelé a proto jednoduše – vyučujeme.

Práce učitele si říká o erudici, vzdělání a vyšší nežli jen pracovní zaujetí. Proto jsme vlastně proti všem ostatním ve stálé výhodě: sebereflexe a nezaostávání nám usnadňují některé další aktivity – zejména občasné vedení seminářů pro některou z domácích psychologických univerzitních kateder, spolupráce s Asociací dopravních psychologů a CDV Brno, provoz školicího střediska a dlohodobá pozice stálých odborných konzultantů Horské služby ČR o.p.s. i jejího zřizovatele MMR v otázkách záchranářského transportu.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho spokojených absolventů.

Ilustrační foto:

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…