ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
„Den bez aut“ v rámci Evropského týdne mobility

„Den bez aut“ v rámci Evropského týdne mobility

BESIP se Evropského týdne mobility zúčastňuje prostřednictvím dopravně bezpečnostních akcí, určeným široké veřejnosti. Spektrum teoretických i praktických bloků nabízí zábavu i poučení všem účastníkům silničního provozu.

Kampaň Evropského týdne mobility je ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu.

(Zdroj: http://www.mzp.cz/cz/news_etm_2016)

O konkrétní akci na Liberecku informuje Miroslav Klásek, krajský koordinátor BESIP:

BESIP v rámci Evropského týdne mobility představil své preventivně výchovné aktivity „DEN BEZ AUT 2016 JILEMNICE“ .

V úterý 20. 9. 2016 starostka města Jilemnice Ing. Jana Čechová společně s Krajským koordinátorem BESIP Ministerstva dopravy na Masarykově náměstí úderem desáté hodiny slavnostně zahájili již dvanáctý ročník akce Den bez aut, který se v Jilemnici koná již tradičně v rámci Evropského týdne mobility.

BESIP svou preventivně výchovnou činnost prezentuje pravidelně na veřejných akcích v rámci této kampaně. Na dvanáctý ročník akce Den bez aut v Jilemnici BESIP tradičně zavítal, tentokrát s celou prezentací BESIP Teamu, dětským dopravním hřištěm a otočným simulátorem dopravní nehody.

Prezentace činnosti a preventivních kampaní BESIP zaměřených na děti, chodce, cyklisty, řidiče, seniory a ostatní účastníky silničního provozu přilákala na stanoviště BESIP Teamu celodenní nekonečné zástupy dětí, rodičů i ostatních návštěvníků. Ti využili možnosti osvěžení pravidel provozu na pozemních komunikacích a získání nových informací. Také si někteří prakticky vyzkoušeli trenažéry motocyklu nebo osobního automobilu. K dispozici byl i simulátor dopravní nehody či brýle simulujících opilost nebo užití návykových látek. Pro děti bylo připraveno dětské dopravní hřiště, jízdní kola a koloběžky. Rodiče pak pracovníci BESIP seznámili s pravidly při používání dětských autosedaček a zodpovídali další dotazy. Nabídli různé materiály, brožury i reflexní prvky v rámci kampaně „Vidíme se?“

Prezentace BESIP Teamu je v Libereckém kraji vždy vnímána jako vítaná součást veřejných akcí. Veřejnost zajímají aktuální informace z oblasti bezpečnosti silničního provozu, zaujme formát i bohaté materiálové, vzdělávací a metodické vybavení, stejně jako kvalifikované prezentace, praktické ukázky a možnosti vyzkoušení různých simulátorů a trenažérů.

Spolupráce BESIP a představitelů města Jilemnice má dlouhodobě dobrou úroveň a tradici. Město Jilemnice se pravidelně zapojuje do preventivních projektů, zejména „Zdravé město, Děti, nebojte se silnice, Evropský týden mobility, Senioři v dopravě a další“.

Na letošní akci Den bez aut paní starostka Ing. Jana Čechová a KK BESIP představili veřejnosti společný záměr zřízení a stavby dětského dopravního hřiště pro kontinuální výuku dopravní výchovy dětí z mateřských a základních škol.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…