ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
„Den bez aut“ v rámci Evropského týdne mobility

„Den bez aut“ v rámci Evropského týdne mobility

BESIP se Evropského týdne mobility zúčastňuje prostřednictvím dopravně bezpečnostních akcí, určeným široké veřejnosti. Spektrum teoretických i praktických bloků nabízí zábavu i poučení všem účastníkům silničního provozu.

Kampaň Evropského týdne mobility je ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu.

(Zdroj: http://www.mzp.cz/cz/news_etm_2016)

O konkrétní akci na Liberecku informuje Miroslav Klásek, krajský koordinátor BESIP:

BESIP v rámci Evropského týdne mobility představil své preventivně výchovné aktivity „DEN BEZ AUT 2016 JILEMNICE“ .

V úterý 20. 9. 2016 starostka města Jilemnice Ing. Jana Čechová společně s Krajským koordinátorem BESIP Ministerstva dopravy na Masarykově náměstí úderem desáté hodiny slavnostně zahájili již dvanáctý ročník akce Den bez aut, který se v Jilemnici koná již tradičně v rámci Evropského týdne mobility.

BESIP svou preventivně výchovnou činnost prezentuje pravidelně na veřejných akcích v rámci této kampaně. Na dvanáctý ročník akce Den bez aut v Jilemnici BESIP tradičně zavítal, tentokrát s celou prezentací BESIP Teamu, dětským dopravním hřištěm a otočným simulátorem dopravní nehody.

Prezentace činnosti a preventivních kampaní BESIP zaměřených na děti, chodce, cyklisty, řidiče, seniory a ostatní účastníky silničního provozu přilákala na stanoviště BESIP Teamu celodenní nekonečné zástupy dětí, rodičů i ostatních návštěvníků. Ti využili možnosti osvěžení pravidel provozu na pozemních komunikacích a získání nových informací. Také si někteří prakticky vyzkoušeli trenažéry motocyklu nebo osobního automobilu. K dispozici byl i simulátor dopravní nehody či brýle simulujících opilost nebo užití návykových látek. Pro děti bylo připraveno dětské dopravní hřiště, jízdní kola a koloběžky. Rodiče pak pracovníci BESIP seznámili s pravidly při používání dětských autosedaček a zodpovídali další dotazy. Nabídli různé materiály, brožury i reflexní prvky v rámci kampaně „Vidíme se?“

Prezentace BESIP Teamu je v Libereckém kraji vždy vnímána jako vítaná součást veřejných akcí. Veřejnost zajímají aktuální informace z oblasti bezpečnosti silničního provozu, zaujme formát i bohaté materiálové, vzdělávací a metodické vybavení, stejně jako kvalifikované prezentace, praktické ukázky a možnosti vyzkoušení různých simulátorů a trenažérů.

Spolupráce BESIP a představitelů města Jilemnice má dlouhodobě dobrou úroveň a tradici. Město Jilemnice se pravidelně zapojuje do preventivních projektů, zejména „Zdravé město, Děti, nebojte se silnice, Evropský týden mobility, Senioři v dopravě a další“.

Na letošní akci Den bez aut paní starostka Ing. Jana Čechová a KK BESIP představili veřejnosti společný záměr zřízení a stavby dětského dopravního hřiště pro kontinuální výuku dopravní výchovy dětí z mateřských a základních škol.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…

Dálková komunikace s tachografy

Znáte DSRC? Vyhrazená komunikace krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communication), jak se…