ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Provoz vozidel v zimním období

Provoz vozidel v zimním období

Jako každý rok upozorňujeme na povinnost použití zimních pneumatik ve stanoveném období a za podmínek, které určuje zákon o silničním provozu. Od 1. listopadu 2016 se tato povinnost vztahuje také na vozidla ozbrojených sil. Od 1. ledna letošního roku nabyla účinnosti vyhláška č. 294/2015 Sb., která obsahuje upravený význam příkazové dopravní značky „Zimní výbava“.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

§ 40a
Provoz vozidel v zimním období

(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,

lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik18a), a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm
a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg nejméně 6 mm.


18a) § 21 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí18a).

Náhradní pneumatikou může i v zimním období (od 1. listopadu do 31. března) být i jiná než zimní pneumatika.Vyhláška č. 294/2015 Sb.:

Značka č. C 15a přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum
a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky.

Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy nebo doby platnosti.


Podle přechodného ustanovení článku II bodu 3 zákona č. 133/2011 Sb. platí, že povinnost užít při jízdě v provozu na pozemních komunikacích vozidlo vybavené zimními pneumatikami se vztahuje na vozidla ozbrojených sil až od 1. listopadu 2016 a na vozidla jednotek požární ochrany o maximální přípustné hmotnosti nad 3 500 kg až od 1. listopadu 2021.


http://www.ibesip.cz/cz/ridic/bezpecne-rizeni-vozidla/jizda-v-zimnich-podminkach

Zimní pneumatiky vám zaručují jízdní bezpečnost, protože mají lepší přilnavost, brzdné vlastnosti a jízdní stabilitu na povrchu pokrytém ledem, sněhem nebo sněhovou břečkou. Montáží zimních pneumatik si zaručíte lepší ovladatelnost a stabilitu vozidla.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…

Karty G2/V2 pro školicí střediska a autoškoly jsou nyní dostupné

Krátce po tom, co byl zaveden nový formát karet do tachografu druhé generace, druhé verze (G2/V2),…

Mezinárodní kontrola v Hradci Králové

Pod hlavičkou Euro Contrôle Route pořádalo CSPSD, v rámci zavedené spolupráce…

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…