ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Provoz vozidel v zimním období

Provoz vozidel v zimním období

Jako každý rok upozorňujeme na povinnost použití zimních pneumatik ve stanoveném období a za podmínek, které určuje zákon o silničním provozu. Od 1. listopadu 2016 se tato povinnost vztahuje také na vozidla ozbrojených sil. Od 1. ledna letošního roku nabyla účinnosti vyhláška č. 294/2015 Sb., která obsahuje upravený význam příkazové dopravní značky „Zimní výbava“.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

§ 40a
Provoz vozidel v zimním období

(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,

lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik18a), a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm
a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg nejméně 6 mm.


18a) § 21 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí18a).

Náhradní pneumatikou může i v zimním období (od 1. listopadu do 31. března) být i jiná než zimní pneumatika.Vyhláška č. 294/2015 Sb.:

Značka č. C 15a přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum
a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky.

Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy nebo doby platnosti.


Podle přechodného ustanovení článku II bodu 3 zákona č. 133/2011 Sb. platí, že povinnost užít při jízdě v provozu na pozemních komunikacích vozidlo vybavené zimními pneumatikami se vztahuje na vozidla ozbrojených sil až od 1. listopadu 2016 a na vozidla jednotek požární ochrany o maximální přípustné hmotnosti nad 3 500 kg až od 1. listopadu 2021.


http://www.ibesip.cz/cz/ridic/bezpecne-rizeni-vozidla/jizda-v-zimnich-podminkach

Zimní pneumatiky vám zaručují jízdní bezpečnost, protože mají lepší přilnavost, brzdné vlastnosti a jízdní stabilitu na povrchu pokrytém ledem, sněhem nebo sněhovou břečkou. Montáží zimních pneumatik si zaručíte lepší ovladatelnost a stabilitu vozidla.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…