ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Blízká budoucnost tachografů

Blízká budoucnost tachografů

Pokud má systém digitálního tachografu zajistit i do budoucna určitou úroveň bezpečnosti v silniční dopravě a zároveň bdít nad dodržováním pravidel spravedlivé hospodářské soutěže mezi dopravci, neobejdeme se bez nové generace těchto záznamových zařízení.

Z pohledu evropské legislativy se zdá, že je vše připraveno a po nezbytném testování mohou výrobci nabídnout digitální tachografy druhé generace, které budou mít, oproti současným, řadu funkcí navíc. Protože se jedná o velice složitý projekt, na který se váže například plné zprovoznění globálního polohového satelitního systému Galileo, objevuje se už nyní řada otázek a dílčích problémů.

Z těchto důvodů ustavila Evropská komise Fórum pro tachografy (dále jen Fórum). Každý členský stát do něho mohl delegovat svého zástupce, který se bude účastnit pravidelných jednání všech zainteresovaných stran. Kromě členských zemí, Evropské komise a Evropského parlamentu mají ve Fóru své zástupce i výrobci záznamových a telematických zařízení, výrobci software pro analýzu dat zaznamenaných na kartách řidiče a tachografech, nechybí ani zástupci IRU, Corte, ECR nebo AETR.

První jednání Fóra se uskutečnilo dne 28. 11. 2016 v kongresovém centru Evropské komise v Bruselu. Řada odborných prezentací ukázala, že zdaleka ne vše je připraveno, ale na druhé straně také jasně vytyčila časový plán přechodu na systém druhé generace digitálních tachografů.

Nové tachografy již nebudou pouhým zařízením pro výpočet rychlosti, ujeté vzdálenosti a záznam aktivit řidiče, ale budou povýšeny na komunikační prostředek mezi vozidlem a kontrolory v dopravě, připravuje se i navázání na inteligentní dopravní systémy. Družicový systém pro určování polohy (GNSS) bude tachografům poskytovat přesnou informaci o poloze a pohybu vozidla, údaje pak budou porovnávány s informacemi pocházejícími od sensorů ve vozidle.

Kontroloři budou pomocí bezdrátového zabezpečeného přenosu informováni například o některých závadách a událostech, které mohou souviset s podvody a manipulacemi nebo o překročení limitních hmotností vozidel. Pro poctivé dopravce nebo řidiče to může přispět k tomu, že budou přímo v provozu méně často kontrolováni, nepoctivci budou muset naopak počítat s kontrolami častějšími.

Smyslem založení Fóra je umožnit diskusi a zajistit tak hladký náběh a hlavně funkčnost nového systému, kterým budou muset být vybavena nová vozidla již od poloviny roku 2019.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Podvody stále v oblibě

Od února do května tohoto roku jsme při silničních kontrolách odhalili tolik nelegálně upravených…

Karty tachografu pro účely školení

Ministerstvo dopravy, Státní tiskárna cenin a Centrum služeb pro silniční dopravu mají nově…

Dokončení oprav budovy na dětském dopravním hřišti v Kroměříži

Za finančního přispění z dotačního programu Zlínského kraje na Výstavbu a obnovu dětských…

Uzavření STK Trutnov dne 10.3.2022

Centrum služeb pro silniční dopravu nerealizuje v STK, na adrese Mladobucká 483, Trutnov, pouze…