ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Experti CSPSD v Polsku

Experti CSPSD v Polsku

Mobilní expertní jednotka působící v Olomouckém kraji se ve dnech 24. – 26. 05. 2017 zúčastnila trilaterální mezinárodní silniční kontrolní akce. Ta proběhla díky pořadatelské kontrolní složce WITD v polském Opole. Specialisté na problematiku silničních kontrol zejména nákladních vozidel z polské ITD (Inspekcja Transportu Drogowego), českého CSPSD a slovenského NIP (Národného inšpektorátu práce) se hlavně zaměřili na oblast kontroly technického stavu vozidel a odhalování manipulací se záznamovými zařízeními (tachografy).

Společná kontrolní akce a vzájemná spolupráce všech zúčastněných kontrolních specialistů byla velkým přínosem pro další práci všech složek.

Polští technici z ITD předvedli v praktickém kontrolním nasazení mobilní stanici technické kontroly, která zatím v České republice chybí. Na této stanici bylo možno zjistit řadu jinak těžko odhalitelných nedostatků. Jedná se zejména o snadné a průkazné odhalování nedostatků v oblasti vůlí čepů, řízení, vůlí v uložení náprav a podvozkových částí, ale především odhalování závad na brzdovém systémů při kontrole brzd a jejich souměrnosti působení.

Nejenom v Polsku se rozmáhá fenomén oklamávání řídící jednotky vozidla tím, že pomocí přídavného zařízení je motoru signalizováno, že nádrž na AdBlue je plná a motor proto pracuje bez omezení. Toto přídavné zařízení eliminuje konstrukčně nastavený režim, kdy v případě, že je ve vozidle nedostatek kapaliny AdBlue je automaticky omezen chod motoru. Důvod tohoto opatření je prostý: AdBlue je vstřikováno před katalyzátor výfukových plynů, kde se močovina nejprve co nejrovnoměrněji mísí s výfukovými plyny, rozkládá se vlivem tepla za přítomnosti obsažené vody na amoniak (NH3) a oxid uhličitý (CO2). Amoniak dále na povrchu katalyzátoru (za podmínky přítomnosti chemického katalyzátoru na stěnách buněk tělesa katalyzátoru vytvořených pro maximální velikost reakční plochy) reaguje s oxidy dusíku (NOx), které vznikají za vysokých teplot při spalování nafty. Z výfuku pak místo většiny NOx odchází neškodné přírodní produkty - vodní pára a dusík. Pokuty za tuto nepovolenou dodatečnou úpravu vozidla jsou v Polsku vysoké a navíc řidič přichází o osvědčení o registraci vozidla a vozidlo nesmí dále pokračovat v jízdě.

Inspektoři z ITD též předvedli své technické pomůcky, které využívají na zjištění manipulací s tachografem a prakticky ukázali postup pro velmi přesné a hlavně rychlé zjištění manipulací s tachografem. Důraz při silniční kontrole je kladen především na přesné zmapování trasy pohybu kontrolovaného vozidla – od naložení nákladu po místo zastavení vozidla ke kontrole. Výsledky jejich práce svědčí o tom, že řidiči a dopravci jsou čím dál tím více ochotni pro oklamání kontrolorů vymyslet důmyslnější zařízení.

Ze strany polských kolegů byla velmi vysoko hodnocena schopnost a připravenost expertů CSPSD působit při silničních kontrolách technického stavu vozidel bez podpory specializované technologie – mobilní stanice technické kontroly – přitom s vysokou odborností a efektivitou a připravenost a rozsah znalostí včetně praktických kontrolních grifů v oblasti kontrol vozidel přepravujících nebezpečný náklad – vozidla jedoucí v režimu ADR.

Zástupci zúčastněných kontrolních složek se shodli na závěru, kterým je podpora dalšího pokračování praktické spolupráce a vzájemného předávání a výměny zkušeností z kontrolní praxe i v následujícím období.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…