ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Experti CSPSD v Polsku

Experti CSPSD v Polsku

Mobilní expertní jednotka působící v Olomouckém kraji se ve dnech 24. – 26. 05. 2017 zúčastnila trilaterální mezinárodní silniční kontrolní akce. Ta proběhla díky pořadatelské kontrolní složce WITD v polském Opole. Specialisté na problematiku silničních kontrol zejména nákladních vozidel z polské ITD (Inspekcja Transportu Drogowego), českého CSPSD a slovenského NIP (Národného inšpektorátu práce) se hlavně zaměřili na oblast kontroly technického stavu vozidel a odhalování manipulací se záznamovými zařízeními (tachografy).

Společná kontrolní akce a vzájemná spolupráce všech zúčastněných kontrolních specialistů byla velkým přínosem pro další práci všech složek.

Polští technici z ITD předvedli v praktickém kontrolním nasazení mobilní stanici technické kontroly, která zatím v České republice chybí. Na této stanici bylo možno zjistit řadu jinak těžko odhalitelných nedostatků. Jedná se zejména o snadné a průkazné odhalování nedostatků v oblasti vůlí čepů, řízení, vůlí v uložení náprav a podvozkových částí, ale především odhalování závad na brzdovém systémů při kontrole brzd a jejich souměrnosti působení.

Nejenom v Polsku se rozmáhá fenomén oklamávání řídící jednotky vozidla tím, že pomocí přídavného zařízení je motoru signalizováno, že nádrž na AdBlue je plná a motor proto pracuje bez omezení. Toto přídavné zařízení eliminuje konstrukčně nastavený režim, kdy v případě, že je ve vozidle nedostatek kapaliny AdBlue je automaticky omezen chod motoru. Důvod tohoto opatření je prostý: AdBlue je vstřikováno před katalyzátor výfukových plynů, kde se močovina nejprve co nejrovnoměrněji mísí s výfukovými plyny, rozkládá se vlivem tepla za přítomnosti obsažené vody na amoniak (NH3) a oxid uhličitý (CO2). Amoniak dále na povrchu katalyzátoru (za podmínky přítomnosti chemického katalyzátoru na stěnách buněk tělesa katalyzátoru vytvořených pro maximální velikost reakční plochy) reaguje s oxidy dusíku (NOx), které vznikají za vysokých teplot při spalování nafty. Z výfuku pak místo většiny NOx odchází neškodné přírodní produkty - vodní pára a dusík. Pokuty za tuto nepovolenou dodatečnou úpravu vozidla jsou v Polsku vysoké a navíc řidič přichází o osvědčení o registraci vozidla a vozidlo nesmí dále pokračovat v jízdě.

Inspektoři z ITD též předvedli své technické pomůcky, které využívají na zjištění manipulací s tachografem a prakticky ukázali postup pro velmi přesné a hlavně rychlé zjištění manipulací s tachografem. Důraz při silniční kontrole je kladen především na přesné zmapování trasy pohybu kontrolovaného vozidla – od naložení nákladu po místo zastavení vozidla ke kontrole. Výsledky jejich práce svědčí o tom, že řidiči a dopravci jsou čím dál tím více ochotni pro oklamání kontrolorů vymyslet důmyslnější zařízení.

Ze strany polských kolegů byla velmi vysoko hodnocena schopnost a připravenost expertů CSPSD působit při silničních kontrolách technického stavu vozidel bez podpory specializované technologie – mobilní stanice technické kontroly – přitom s vysokou odborností a efektivitou a připravenost a rozsah znalostí včetně praktických kontrolních grifů v oblasti kontrol vozidel přepravujících nebezpečný náklad – vozidla jedoucí v režimu ADR.

Zástupci zúčastněných kontrolních složek se shodli na závěru, kterým je podpora dalšího pokračování praktické spolupráce a vzájemného předávání a výměny zkušeností z kontrolní praxe i v následujícím období.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Podvody stále v oblibě

Od února do května tohoto roku jsme při silničních kontrolách odhalili tolik nelegálně upravených…

Karty tachografu pro účely školení

Ministerstvo dopravy, Státní tiskárna cenin a Centrum služeb pro silniční dopravu mají nově…

Dokončení oprav budovy na dětském dopravním hřišti v Kroměříži

Za finančního přispění z dotačního programu Zlínského kraje na Výstavbu a obnovu dětských…

Uzavření STK Trutnov dne 10.3.2022

Centrum služeb pro silniční dopravu nerealizuje v STK, na adrese Mladobucká 483, Trutnov, pouze…